17 décembre 2017

HAI NĂM ĐỂ CHỨNG TỎ MỘT NHÀ CẦM QUYỀN BẤT CHẤP LUẬT PHÁP CỦA CHÍNH HỌ

JB Nguyễn Hữu Vinh

LS Nguyễn Văn Đài một lần bị công an côn đồ hành hung

Ngày hôm nay, 16/12/2017, tròn 2 năm nhà cầm quyền CSVN bắt Ls Nguyễn Văn Đài.
Đây là lần bắt bớ thứ 2 đối với Ls Nguyễn Văn Đài, trước đó, anh đã bị bắt giam 5 năm và 4 năm quản chế bởi một phiên tòa mà ngay những người tham gia xử án đã phải nói: Nó là đứa yêu nước, bọn tôi được chỉ đạo xử thế nào thì phải xử đúng như thế đó.
Hai năm, giam giữ không xét xử - nghĩa là hai năm giam giữ trái phép một người vô tội, bởi cho đến giờ này, nhà nước CSVN chưa thể kết tội Nguyễn Văn Đài bằng kể cả một phiên tòa của ma quỷ đi nữa.
Hai năm, ý chí của người trí thức, cựu tù và là người có tâm huyết với đất nước vẫn đang bị thử thách và đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lao tù Cộng sản.
Hai năm, bộ mặt nhơ nhớp, lỳ lợm và bẩn thỉu của một cái gọi là "Nhà nước pháp quyền XHCN" đã lộ rõ nhất qua việc bắt giữ công dân tùy tiện.
Noel đang về, chúng ta cầu nguyện cho Ls Nguyễn Văn Đài hồn an, xác mạnh và chiến thắng hoàn cảnh trong lao tù Cộng sản.

Nguyễn Văn Đài gặp viên chức Chính phủ Hoa Kỳ phụ trách về tự do báo chí.

Nguyễn Văn Đài, JB Nguyễn Hữu Vinh và anh em trong một chuyến du lịch, học tập tại Cát Bà, Hải Phòng.

Nguyễn Văn Đài và anh em đến thăm quê J.B Nguyễn Hữu Vinh trong một lần vào Huế