17 décembre 2017

TQ chuyển sang giai đoạn xây dựng mới ở biển Đông


 (PL)- Trong bài viết với đầu đề “Một năm xây dựng căn cứ Trung Quốc (TQ)” đăng trên trang web ngày 14-12.

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) ở Mỹ đánh giá trong năm 2017 TQ chuyển sang giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng cho không quânhải quân trên các tiền đồn lớn sau khi hoàn tất kế hoạch bồi đắp, lập bảy đảo mới ở Trường Sa vào đầu năm 2016 và kết thúc dự án mở rộng các đảo ở Hoàng Sa giữa năm 2017 (hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Các cơ sở TQ đã xây dựng hoặc đã hoàn tất trong năm 2017 rộng 290.000 m2 ở Trường Sa (đá Chữ Thập, đá Xubi, đá Vành Khăn) và Hoàng Sa (đảo Bắc, đảo Cây, đảo Tri Tôn), không kể các công trình phụ.

Các cơ sở trên đá Chữ ThậpCác cơ sở trên đá Chữ Thập chiếm 110.000 m2 trong tổng số diện tích xây dựng trong năm 2017, gồm nhà chứa máy bay, kho ngầm chứa đạn và thiết bị, radar/hệ thống viễn thông, hầm tên lửa. TQ mới xây dựng dàn radar cao tần như radar đã xây trên đá Châu Viên năm 2015.

Trên đá Xubi, các cơ sở chiếm diện tích xây dựng 95.000 m2 gồm kho ngầm, nhà chứa máy bay, hầm tên lửa, radar/hệ thống viễn thông và ăngten cao tần. TQ đã tăng cường xây dựng radar và các vòm ăngten thu thập tin tình báo. Trên đá Vành Khăn cũng có kho ngầm, nhà chứa máy bay, hầm tên lửa, radar/hệ thống viễn thông.

Ở Hoàng Sa, TQ xây dựng với quy mô nhỏ hơn trên ba đảo Bắc, Cây và Tri Tôn, đặc biệt có sân trực thăng trên đảo Cây và tháp radar ở Tri Tôn.


TNL