24 décembre 2017

Trung Quốc đã cho nhổ cột mốc biên giới tại các tỉnh lân cận Việt Nam


Lòng đau như cắt khi thấy cảnh núi đổi sông dời này…

 1.    Theo thông tin và hình ảnh từ BBC Vietnam, Trung Quốc đã cho đào cột mốc biên giới cũ theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887-1895 để đem về bảo tàng. Trong hình là cột mang dòng chữ “Đại Nam Quốc Giới” tại Đông Hưng, Quảng Tây.
  2. Cột mốc thuộc tỉnh Vân Nam còn ghi hai bên là “Trung Hoa” và “An Nam”.
3. Quang cảnh người Trung Quốc đào bới cột mốc biên giới cũ
 4. Đây là cảnh họ mang vác cột mốc về

  

Nguồn: Theo Thoisucongnghe