24 décembre 2017

BIẾM HỌA CUỐI TUẦN

Trương Tuần
VŨ NHÔM:


Em đi em gửi lại nhà
Đất vàng, dự án vẫn là của em
Các anh cẩn thận thăm xem
Khi em trở lại... tòm tem tít mù....
 
http://trannhuong.net/tin-tuc-53057/biem-hoa-cuoi-tuan.vhtm