29 décembre 2017

Huyện Phú Quốc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai sai gần… 60% : Vòng dây thu hẹp quanh gia đình X !!!

Một góc biển đảo Phú Quốc.

TPO - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Đinh Khoa Toàn mắc một số khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, họ vừa kết luận một số nội dung liên quan đến ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.Theo đó, ông Toàn có khuyết điểm vi phạm như: Lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công phụ trách chưa sâu sát, có lúc có nơi thiếu kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới và đơn vị mà ông này phụ trách còn xảy ra thiếu sót, sai phạm.
Công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách của các phó chủ tịch UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn chưa được thường xuyên dẫn đến công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao (34%), đơn khiếu nại tồn đọng nhiều (41,68%); hiệu quả giải quyết đúng tạo được đồng thuận thấp (32,7%), số hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao (65%) và giải quyết sai có tỷ lệ cao (58%).
Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo gỡ được.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, với trách nhiệm là người đứng đầu, trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng nhưng có lúc, có nơi ông Toàn thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết kịp thời… dẫn đến quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa nghiêm, ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng cho rằng ông Toàn không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án gây thiệt hại và bức xúc đối với công dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc với những hạn chế, khuyết điểm trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…https://www.tienphong.vn/xa-hoi/huyen-phu-quoc-giai-quyet-khieu-nai-tranh-chap-dat-dai-sai-gan-60-1225802.tpo