25 juillet 2018

CHIỀU BIÊN GIỚI .


Trần Kim
 (Nhân ngày thương binh liệt sĩ)

 Chiều biên giới đứng nhìn ra biển cả
Nước non mình xa lắm, ngút ngàn xa
Là di sản muôn đời của ông cha
Bao khó nhọc dày công...đã gìn giữ..

Nhớ những đoàn thuyền đi từ đất mẹ
Trên con thuyền như chứa... những quan tài
Sẽ mang những người con thương của mẹ
Hiến...biển xa để giữ vững cõi bờ !


Ôi bao con thuyền từ ấy đã đi
Mang những người ra đi... là tử biệt
Sau lễ Khao Lề là kể biệt ly,
Không ngày về, chỉ còn đây mộ gió.


Chiều biên giới những hùng binh còn đó
Nhìn bao nấm mồ không một khúc xương,
Xác thân kia đã chìm vào lòng biển
Chí kiêu hùng mong giữ vẹn quê hương.


Mấy trăm năm biết bao những hồn thương
Đã vất vưởng nơi biển xa hải đảo,
Vì Chúa, vì Vua... một dạ kiên cường
Mong giữ đảo cho bao đời con cháu.


Chiều biên giới nhìn Hoàng Sa ứa lệ
Tàu quân thù nhả khói phía trời xa
Ở nơi ấy..., một phần tổ quốc ta
Máu đã đổ, các anh hùng đã ngã.


Vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thét gào
Tiếng chỉ huy hô vang cùng binh lính
Quyết hy sinh...không uổng giọt máu đào
Và tên phó tướng Tàu đã đền mạng *


Chiều biên giới ta nghe lòng chua xót
Gạc Ma ơi, sáu mươi bốn những anh hùng
Đã lấy thân nối thành vòng...bảo vệ
Vi không được nổ súng chống quân thù !! **


Và đả ngã xuống trong niềm uất hận...
Nỗi đau này sẽ thấu đến ngàn sau
Chiến sĩ ơi, dân tộc Việt Nam ơi,
Có bao giờ ta xuôi tay... đánh trận...?


Đảo của ta, biển của ta...mất rồi
Dẫu bao nhiêu cũng một phần tổ quốc
Huống chi nhiều...làm sao ta tính nổi
Với ngư dân, nguồn hải sản, mỏ dầu...


Với ngư trường của con cháu ngàn sau
Ôi, mỏ dầu ta đã không dám khai thác ***
Đời khổ đau, ngư dân gặp nhiều tai ác
Những đau buồn...vì thể diện quốc gia !


Ôi, những kẻ vì cả đời ngu dại
Hay là vì bán nước để cầu vinh
Hỡi hương hồn tử sĩ, những anh linh
Hãy bảo với con em mình đứng dậy


Thế hệ hôm nay đừng để bị dối lừa
Hãy yêu nước bằng những gì ta biết
Đừng nghe hết, những gì người ta nói,
Để không dễ dàng bị gạt như xưa !


Trần Kim

* Trong trận hải chiến Hoàng Sa, một tên phó Đô đốc hải quân Tàu bị giết.
** Nghe nói có một cán bộ lảnh đạo cao cấp đã không cho bộ đối nổ súng   chống giặc Tàu cướp đảo.
*** Mỏ dầu ở lô 136, một công ty dầu của Tây Ban Nha đang khai thác, vì lời hăm dọa của Tàu, chính phủ đã cho chấm dứt hợp đồng vời công ty này và chịu bồi thường khá nhiều tiền.