20 juillet 2018

SỰ LỪA ĐẢO TẬP THỂ


Nguyễn Quang Thiều


Vụ thi cử ở Hà Giang thực sự là một vụ lừa đảo tập thể. Và rất nhiều người trong đó có tôi đã rơi vào sự hoang mang và sợ hãi vô tận khi nghĩ về nền giáo dục của chúng ta và nghĩ về vấn đề quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực.

Đất nước chúng ta từng ngày bị bắn thủng, bị công phá vỡ ra từng mảng lớn bởi chính con người chúng ta ở mọi lĩnh vực, ở mọi tầng lớp. Tôi nhận thấy sự lừa đảo của một cá nhân đã nguy hiểm nhưng sự lừa đảo tập thể còn nguy hiểm hơn vạn vạn lần. Những kẻ phá hoại đất nước này ở mọi lĩnh vực đã và đang cấu kết với nhau để giết chết dân tộc này một cách "êm ái".

Mới đây chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự lừa đảo trong việc phong các học hàm, học vị, sự lừa đảo trong hình thức chuyển giao, mua bán tài sản của đất nước. Chúng ta không thể hình dung được rằng: đã có bao vụ gian lận trong thi cử, trong bổ nhiệm cán bộ, trong các dự án...trót lọt.

Điều nguy hiểm đến kinh hãi là : sự gian lận của một cá nhân sẽ dễ bị bại lộ và dễ bị xử lý. Nhưng sự gian lận của một tập thể đôi khi lại trở thành "cái đúng" trước xã hội. Đấy chính là con đường nguy hiểm nhất dẫn đất nước đến suy tàn.

http://trannhuong.net/tin-tuc-53573/-su-lua-dao-tap-the.vhtm