25 juillet 2018

THẾ LỰC NÀO ?


  Đoàn Thuận

Thế lực nào “suy thoái tư tưởng” đến “chán Đảng
Dân mất niềm tin ” tự diễn biến hòa bình”.
lập phong trào chống đôc tài toàn trị.
đòi nhân quyền dân chủ cho xã hội dân sinh.
.
 
Thế lực nào “chuyển hóa” làm “khô Đoàn. nhạt chính trị”,
vừa ... vừa chuyên” mua bằng chạy chức, kiếm đô la.
đúng qui trình nịnh trên đạp dưới, dựa cấp ủy.
dùng “sở hữu toàn dân” cướp đất của ông cha.
.
Thế lực nào “phản động” kích hoạt “nhóm lợi ích
lũng đoạn chính quyền”, áp thuế dân trắng tay
”Tư bản hóa chủ nô bầy đàn thời hoang dã”.
thành “giai tầng bóc lột”, thành băng đảng cướp ngày.
.
Thế lực nào “chống lưng” cán bộ đảng tham nhũng.
như “bầy sâu, bộ phận không nhỏ, giặc nội xâm”.
thành củi La, củi Trọc, củi Nhôm, củi “đầu thú”.
để chuột ruồi đen đỏ cùng “dê tế thần”.
.
Thế lực nào “thù địch” với đồng bào nghèo khổ.
đàn áp dân oan mất biển, mất ruộng vườn,
chụp mũ cầm tù giới văn nhân trí thức.
khiến đạo đức suy đồi, xã hội thêm nhiễu nhương.
.
Thế lực nào “định hướng” phe “đỉnh cao trí tuệ”,
ký mật ước “nhượng quyền” cho “hữu nghị viễn vông
mất Ải Nam Quan biên giới, đảo Gạc Ma hải phận.
quân Bắc phương bành trướng khắp non sông.
.
Thế lực nào “vũ trang thanh gươm” bảo vệ Đảng,
để “bảo an tứ trụ”, lo “còn đảng còn mình”.
Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát
là thoái trào”, “không kiên định Mác Lê-nin”.
.
Thế lực nào “tụ tập đông người” khắp đất nước
phản đối Luật Đặc Khu, “không cho thuê dù một ngày”
tố cáo âm mưu của bè lũ buôn dân bán nước.
Cảnh sát Cơ động Tuy Phong đành buông khiên thở dài.

                .
                ĐOÀN THUẬN