28 juillet 2018

CỤ HAY THẬT ĐẤY


Trương Tuần- Kính cụ, nhờ trời có được mạnh không ?

- Ơn bề trên, tôi ổn.

- Cụ nghe chuyện sửa điểm thi đang lây lan, vậy ý cụ thế nào ?

- Ôi dào, cái nước mình cái gì chả sửa, sửa tên, sưả tuổi, sửa bản đồ quy hoạch, sửa xã, sửa tỉnh, sửa vốn đầu tư.... Túm lại họ muốn vì lợi ích của họ là sửa tuốt..

- Này cụ, tôi nghe nói họ nâng điểm để các cô chiêu cậu ấm vào các trường nhất đẳng để sau này có điều kiện lãnh đạo..

- Bỏ mẹ thật cụ ạ, học dốt làm lãnh đạo thì...toi tói tòi . Nhưng tôi thấy cái cần sửa nhất thì lại không.

- Cái gì hả cụ ?

- Cụ cho tôi QUYỀN IM LẶNG nhé. Thôi tôi bao cụ tầm quất body cho thư giãn

- Hoan hô cụ, cụ gần muôn năm !

- Thì VƯỠN....