21 juillet 2018

TĂNG TRƯỞNG LẮM CỤ ƠI


Trương Tuần- Trúng cá độ hay sao hôm nay lạc quan thế ?

- Tôi thấy nhiều lĩnh vực phát triển chứng tỏ mình giầu có lên.

- Cụ cho tôi mấy ví dụ.

- Cụ nghe cho thủng kẻo lại vặn vẹo tôi. Cụ thấy Biệt phủ phát triển không? Nhà thờ dòng họ rồi nghĩa trang gia tộc hoành tráng không ?

- Cái đó thì có

- Cụ thấy báo Tiền phong đưa tin ở Hải Phòng người ta dự toán kinh phí làm 2,2 km đường 314 tỉ đồng, làm xong thành 1.310 tỉ đồng. Hồi tháng 3 báo đưa tin dự án nạo vét xây kè cho sông Sào Khê của Ninh Bình từ 72 tỉ đồng thành 2.595 tỉ đồng. Như vậy có tăng trưởng không?

- Ừ thì có tiền mới tăng trưởng được.

- Cụ thấy con em Hà Giang heo hút mà học giỏi nhất nước, vậy có phát triển không ? Có mừng không ?

- Cụ nói cái gì cũng trúng phóc à. Tại hạ xin bái phục !

- Thì VƯỠN... 

http://trannhuong.net/tin-tuc-53569/tang-truong-lam-cu-oi.vhtm