21 mai 2019

Chỉ có cái ấy 
Ngọc Trinh tại đại hội điện ảnh Cannes

Không có tài, không có khả năng, không có phim ảnh, không có tác phẩm...Chỉ có cái ấy, thôi thì phơi cái ấy, đem cái ấy ra khoe. Có chữ nào thi chữ đó. 


Nhớ mấy năm trước, đại hội hàng hải thế giới ở Pháp: bên cạnh các chiến hạm, các tầu bè đủ loại, đủ mọi thời đại, VN biểu diễn một chiếc thuyền thúng. Thấy tội nghiệp thật, thấy ngượng thật, nhưng cũng có người có cảm tình với cái mộc mạc, trong một thời đại máy móc, kỹ thuật, với cái tháo vát của ngư dân một nước nghèo.

chiếc thuyền thúng
Ở Cannes, chỉ có cái lố bịch. Nhưng ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ nó nói lên, một cách cụ thể, gợi hình, ngoài cái lố bịch của một cá nhân, tất cả cái nghèo khổ, trống rỗng , trơ trẽn của văn hóa dưới huyện. Hay đúng hơn, đó là khuôn mặt thực, lõa lồ, của một huyện vô văn hóa, nơi văn hóa đã bị tiêu diệt, vì ý thức hệ hay vì ngu dốt.
Một tin vặt đôi khi giúp người ta suy nghĩ đôi chút về xã hội mình đang sống