18 mai 2019

TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !


Trương Tuần

- Cụ ơi đọc tin trên Tiền Phong thấy nói Hà Nội mình làm thất thoát 6000 tỷ nghe nổi da gà cụ ạ

- Số tiền ấy mà xây bệnh viện, giúp người nghèo thì hay quá cụ nhỉ.

- Tôi cho là Nhà nước thì thất thoát nhưng các quan lại bội thu.

- Cụ nói chí phải. Nhưng cái này mới tài.

- Cái gì tài hả cụ ?

- Cái tài nhất của Hà Nội dù có thất thoát mà bao nhiêu năm không có ai tham nhũng...! Sáng trong như pha lê nhá.

- Ôi, tài đến thế là cùng cụ nhảy !

- Thì VƯỠN...


Nguồn: Trannhuong.com