29 mai 2019

GỬI BÁC TRỌNG


Thái Bá Tân

Dẫu sao, tôi và bác
Tuổi gần đất xa trời.
Cũng ít nhiều có học,
 
Cơ bản hiểu sự đời.
Chỉ riêng tư, thân mật,
Ta trao đổi với nhau.
Xin phép hỏi thật bác
Mấy câu hỏi như sau.


Một, tổng bí thư đảng,
Bác cứ nói thật lòng,
Trong thâm tâm, nay bác
Còn tin cộng sản không?

Bác, giáo sư, tiến sĩ,
Đi nhiều, đọc cũng nhiều
Nên không thể không biết
Cộng sản là giáo điều.

Hai, nước ta theo bác,
Cả xưa và cả nay,
Có thực sự dân chủ,
Thậm chí hơn thằng Tây?

Ghen tị với hàng xóm
Không đói khổ, binh đao.
Nếu không có cộng sản,
Việt Nam sẽ thế nào?

Ba, và câu hỏi cuối -
Như hiện tình hôm nay,
Bác có nghĩ đến lúc
Cần phải có đổi thay?

Tôi, người dân, bất lực,
Nhưng với bác thì không.
Vậy mong bác hành động
Vì đất nước, non sông.


*
Sắp tới bác đi Mỹ.
Toàn dân đang mong chờ.
Giờ là lúc quyết định,
Hoặc là không bao giờ.