25 mai 2019

ĂN TỤC NÓI PHÉTLại còn thế này nữa:
“Thế giới khắp gần xa
Học tập các báo cáo
Chống tham nhũng của ta”.
Tôi đố các bác biết
Quan nào nói câu này?
Phó tổng thanh tra Lượng
Đã nói thế gần đây.

Nổ đến thế là khủng.
Khủng cả cái vô minh.
Thế giới nó nói thế
Là đang cười diễu mình.


Ông này ngu, tưởng thật,
Liền đưa lên truyền thông,
Vì nghĩ dân Đại Việt
Ai cũng ngu như ông.

Chờ đấy, rồi mai mốt
Bọn thế giới sang ta
Học cách bán chổi đót
Để trở thành đại gia.

Chúng sẽ khen cụt lưỡi
Các báo cáo của ông.
Rồi phấn đấu, học tập.
Chắc ông sẽ hài lòng?


*
Thói ăn tục nói phét
Vốn có từ xa xưa
Được nâng thành nghệ thuật
Thời nay ở Xứ Lừa.
________


KHÔNG HỀ CÓ THAM NHŨNG!

Thanh Tra vừa cho biết,
Từ đầu năm, tin không,
Không hề có tham nhũng
Ở chín tỉnh Sông Hồng.

Vậy, thằng quốc tế láo,
Dám vu oan cho ta
Đứng đầu bảng tham nhũng,
Nhằm bôi nhọ nước nhà.

Vậy, thằng dân nói xấu
Quan phụ mẫu của mình.
Không hề có tham nhũng,
Rõ ràng và phân minh.

Tương tự, không hề có
Việc mua chức xưa nay.
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
Đã khẳng định điều này.

Tức là người nào tố
Phải đút lót tiền, quà
Mới được làm công chức
Là vu khống quan ta.

Thế đấy, mười một tháng
Không vụ tham nhũng nào
Ở chín tỉnh Miền Bắc.
Không thể không tự hào.

Các bác tự kết luận:
Một, về các thanh tra.
Hai, có hay không có
Tham nhũng ở nước ta.

Cà phê ngon, nắng đẹp,
Tớn lên xem truyền hình,
Rồi cáu, ngồi đuỗn mặt,
Tiếc tiền thuế của mình.
__________


TRÒ HỀ

Ta, đứng đầu thế giới
Về quan gian, quan tham.
Thế mà kê tài sản,
Các quan của Việt Nam

Lại đứng đầu thế giới
Về liêm khiết mới tài:
Chỉ một người gian dối
Trong một triệu người khai.

Không ai không thấy chán
Bộ máy hành chính công.
Thế mà lấy ý kiến -
Ai ai cũng hài lòng!

Có đúng hề không nhỉ,
Trò hề không giống ai?
Lại tiếc tiền đống thuế.
Thôi, tắt mẹ thằng đài.


PS
Nhà nước, hơn ai hết,
Phải trung thực, kỷ cương.
Chứ nói phét, chắc chắn
Dân khinh và coi thường.