22 mai 2019

Thơ Đoàn Thuận : ĐẦY TỚ KIỂU MỚI


1.
“Cán bộ phải là đầy tớ dân”
học theo gương Bác biết bao lần
nhưng rồi cán bộ “trung với đảng”
đâu “trung với nước, hiếu với dân”.

Theo đảng toàn trị, đảng độc tài.
cán bộ coi dân như tay sai
quan liêu, hách dịch, chuyên tham nhũng
đạp dưới nịnh trên, thờ một ngai.

Thiên hạ từ lâu lắm thứ quan
thị trường định hướng quan là hàng
hàng quan lớn nhỏ đều có giá
đầy tớ mua bằng chạy chức quan.

Thời này “đầy tớ” cấp ủy viên
đuổi “dân”, cướp đất, tước nhân quyền,
đi xe bạc tỉ, ở biệt phủ,
nhờ Luật Bảo An sống thần tiên.

2.
”Cán bộ phải là đầy tớ dân”
dường như học ngược để lộn tầng.
cán bộ là chủ, dân đầy tớ,
”chủ” cầm liềm búa, “tớ” đầu trần..


Đoàn Thuận