28 mai 2019

GỬI BÁC TRỌNGĐề nghị bác cách chức
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,
Tội lạm dụng công quỹ,
 
Giả dối và lưu manh.
Dân mạng mới sôi sục
Vụ tên bộ trưởng này
Điều xe công nhà nước
Đón vợ tận máy bay.

Hóa ra, theo đơn tố,
(Kèm đây, mời bác xem)
Hắn đã làm việc ấy
Từ lâu và thường xuyên.

Thế mà chối, lươn lẹo.
Bị vạch mặt, chỉ tay,
Mới “thống thiết” xin lỗi.
Thật tởm cái thằng này.


*


Thưa bác, quan của bác
Phần nhiều là lưu manh,
Giả dối và ngu dốt,
Nhưng vụ Trần Tuấn Anh

Thì bác phải làm mạnh,
Cách chức để nêu gương.
Chí ít để mặt hắn
Khỏi chối mắt dân thường.


*
Nhân tiện dề nghị bác
Bỏ ngay, không lăn tăn,
Câu khẩu hiệu - cán bộ
Là đầy tớ của dân.


*
Chưa hết, muốn hỏi bác,
Đảng thiếu người hay sao
Mà chọn người như hắn
Cho giữ chức vụ cao?

Bác chịu khó vào mạng
Để biết dân lâu nay
Luôn đàm tiếu đủ chuyện
Về bố con thằng này.