16 mai 2019

Thơ Đoàn Thuận: “Trường chuẩn quốc gia” Lộc Hưng.


1.
Lực lượng dân phòng công an,
thường phục, cải trang, ẩn tàng,
cùng với xe ủi cần cẩu,
bất thần xuất hiện nghênh ngang.

Phá tan gần ngàn nhà dân.
Xà bần ngập tràn vườn sân.
nhiều người không nơi trú ngụ,
Khi Tết Nguyên Đán về gần.

Công văn Tân Bình đưa ra
về việc cưỡng chế đất nhà:
Lộc Hưng là đất của quận.
Nay xây trường chuẩn quốc gia


2.
Lẽ nào trường chuẩn quốc gia
lại xây trên những xác nhà,
trên máu mồ hôi nước mắt
của nhiều dòng tộc ông cha.

Lộc Hưng, Xóm Ruộng xa xưa,
Bao đời khai phá làm mùa.
Ấp thôn lập trước đình chiến.
Dân nghèo chia sẻ nắng mưa.

Ủy Ban cho là “đất công”
Đúng luật Đất Đai hay không?
Đã qua gần “một thế kỷ”,


Dân về phố xá thêm đông.

3.
Trường học “theo chuẩn quốc gia”
Đâu chuẩn “khiêm tốn thật thà”,
chỉ thấy “lừa dân” cướp đất,
bất nhân, bất thiện, gian tà.

Lộc Hưng, Tháng Tư 2019
Đoàn Thuận