30 mai 2019

Văn bản gửi Quốc Hội


Trụ sở Viện
Nghiên cứu
SENA
Đọc văn bản của Viện Nghiên cứu SENA này để thấy Thiếu tướng công an, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng bọn "ăn không chừa một thứ gì" của Dân.
Chúng bác bỏ thẳng thừng lệnh của Chính phủ mà không sợ ai. Vậy chắc chắn chúng phải có sự chống lưng của một nhân vật mạnh cánh trong Bộ chính trị. 

Viện nghiên cứu SENA: Là người Việt Nam ai cũng mong muốn, đến năm 2045, Việt Nam trở thành một cường quốc, một “Vùng đất lành” của Thế giới. Tuy nhiên, với Chính thể hiện nay, Văn hóa hiện nay và Con người hiện nay, thông qua ví dụ nêu trên về Thủ đô Hà Nội, thì chắc chắn, mơ ước tốt lành này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Là Công an nhưng làm Bác sĩ thì phải biết coi trị bệnh, cứu người là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo Hà Nội thì phải biết coi Thủ đô là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo đất nước thì phải biết coi Quốc gia là trọng. Cũng như vậy, là Đảng viên nhưng làm Đại biểu Quốc hội thì phải biết coi Dân là trọng.


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM

VIỆN N/C CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN SENA

Số: 05/2019/CV-SENA 
V/v: Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nhà 35 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019 


Kính gửi: - Quý vị Lãnh đạo Trung ương và Thủ đô

 - Quý vị Đại biểu Quốc hội

 - Các cơ quan và tổ chức liên quan 


I) ĐẤT NƯỚC CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM, SONG VIỆC PHẢI LÀM NGAY LÀ XÂY DỰNG TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN VÀ CHỌN LỰA CÁN BỘ, ĐẶC BIỆT LÀ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI


 a) Vài nét về Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA


Viện N/C Công nghệ và Phát triển SENA (Viện N/C- Think Tank SENA) thành lập ngày 10/4/1992 theo Quyết định số 604/LHH của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Đây là một trong các đơn vị khoa học đầu tiên hoạt động tự chủ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và cũng là một trong các tổ chức hoạt động sớm nhất theo hướng Think Tank, tức chủ động nghiên cứu và đề xuất chủ trương, chính sách công.

 Hoạt động của Viện N/C - Think Tank SENA trải dài ở nhiều lĩnh vực: Từ các công trình lớn đến các Khu Công nghệ cao, Khu Đô thị Đại học; Từ công trình tôn giáo đến Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Từ quy hoạch của Hà Nội đến các vùng biển, đảo. Hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực giúp Viện N/C - Think Tank SENA có cái nhìn vừa mang tính hạ tầng xã hội, vừa thượng tầng kinh tế, văn hóa và Hội nhập Quốc tế.

 Liên tục 20 năm qua, Viện N/C - Think Tank SENA đã góp phần xây dựng Hệ thống Triết lý phát triển mới, tiền đề cho một Chính thể mới, một Văn hóa mới. Gần đây nhất là cuốn “Về một Việt Nam tươi đẹp sau năm 2020”, xuất bản ngày 19/5/2019, đã góp phần làm sáng tỏ các vấn đề đang được xem là “Rất lớn, vô cùng khó” của đất nước. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng Triết lý phát triển và tiêu chí lựa chọn cán bộ.
 

b) Một số kết quả nghiên cứu liên quan đến Hà Nội của Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA trong các vấn đề nêu trên 


Viện N/C - Think Tank SENA đã nghiên cứu, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến Hệ thống Triết lý, Mô hình phát triển cho một Chính thể mới và Văn hóa mới của Việt Nam trong thế kỷ 21. Theo đó, với Thủ đô Hà Nội, có một số vấn đề cần chú trọng:


 ▪ Thứ nhất: Chính quyền Hà Nội chưa nhận thức rõ: 1) Trách nhiệm với một Chính phủ Kiến tạo, Liêm chính; 2) Xây dựng một Thủ đô mới không thể thiếu người dân Hà Nội và cả nước; 3) Cần coi trọng “Hiệu quả” thay vì coi trọng “Quy trình”.
 

▪ Thứ hai: Nhiều cán bộ Hà Nội chưa có tinh thần phục vụ Dân, thậm chí coi công việc chỉ là một dạng Kinh doanh, dẫn đến tham nhũng, hối lộ, tạo dựng “Sân sau”. Những người này ăn riêng, song có việc thì liên kết để trở thành bầy sâu. Họ ăn của Dân không từ thứ gì và làm hư hại nghiêm trọng đến Khối Đại đoàn kết Dân tộc.
 

▪ Thứ ba: Hà Nội là Thủ đô nên phải là tấm gương về xây dựng Tầm nhìn, về thúc đẩy Văn hóa, về Trau dồi Tri thức. Cần từ bỏ tư duy ngắn hạn “lát vỉa hè bằng đá bền 70 năm” và lối nghĩ bảo thủ “Hà Nội không vội được đâu”,… để Thủ đô không còn là nơi tập trung vấn nạn như tham nhũng, tắc đường, văn hóa xuống cấp,… 


▪ Thứ tư: Lãnh tụ Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ của Thủ đô từ Thành phố, Quận, Huyện, đến phường, xã, không thể chỉ biết lo chạy chức, chạy quyền rồi sau đó lo “Chia lô, bán nền” để gỡ vốn và chạy chức to hơn. Họ phải biết tôn trọng Giới tinh hoa và nỗ lực để trở thành Tinh hoa.


▪ Thứ năm: Muốn Đổi mới đất nước, trước hết phải Đổi mới Thủ đô; Hiện nay, Văn hóa kiểu Duy vật, tất cả vì đồng tiền dường như đang chiếm ưu thế ở Thủ đô. Là hình mẫu cho cả nước, Hà Nội phải là một Đô thị Văn hóa và Tri thức, trong đó trước hết là xây dựng Văn hóa Lãnh đạo và Văn hóa Cộng đồng. 


II) VIỆC “NHÀ 35 ĐIỆN BIÊN PHỦ”, QUẬN BA ĐÌNH ĐẾN NAY VẪN CHƯA CHẤM DỨT, LÀ MỘT TRONG CÁC VÍ DỤ CHO THẤY HÀ NỘI PHẢI SỚM THAY ĐỔI ĐỂ ĐÁP ỨNG 5 NHU CẦU TRÊN
 

a)     Tóm tắt việc “Nhà 35 Điện Biên Phủ”
 

Năm 1997, sau khi có giấy phép, Viện N/C - Think Tank SENA phá dỡ toàn bộ nhà 35 Điện Biên Phủ cũ do xuống cấp nghiêm trọng (nhà 35 ĐBP thuộc quỹ nhà Bộ Công an, không thuộc quỹ nhà cho Hà Nội sử dụng) và xây trụ sở mới tại đây không từ tiền Hà Nội hay Nhà nước. Năm 2007, theo Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp, Viện đã cùng các viện của Pháp xây dựng Đề án “Ngôi nhà KH&CN 35 Điện Biên Phủ”.

Ngày 5/2/2009, Viện N/C - Think Tank SENA có văn bản, tài liệu đề xuất với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xu thế và một số việc cần làm sớm: 1) Đã xuất hiện Thời đại vừa Cạnh tranh, vừa Hội nhập, trong đó Quan hệ Mỹ - Trung ảnh hưởng lớn tới diện mạo thế giới; 2) Cần có Đường lối đối ngoại, đối nội mới theo Chủ thuyết Hồ Chí Minh; 3) Cần coi trọng xây dựng quan hệ chiến lược với Mỹ như với Trung Quốc;…

Ngày 26/2/2009, lấy lý do có “Đơn tố cáo gay gắt”, UBND TP Hà Nội ra văn bản số 1490/UBND-GT do một Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội ký, viết: “Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định trong tháng 2/2009”. Tháng 2/2009 có 28 ngày, vậy là văn bản này yêu cầu Sở Xây dựng chỉ trong 2 ngày phải kiểm tra, đề xuất, báo cáo với UBND TP Hà Nội.

Ngày 10/3/2009, bỏ qua đề nghị “tiếp tục cho Viện SENA ký hợp đồng thuê nhà” tại văn bản số 573/QL&PTN-QL ngày 09/03/2009 của Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Hà Nội (Công ty Nhà Hà Nội), một Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (người ký sai phép để nhà 8B Lê Trực lấn không gian Lăng Bác Hồ) đã không kiểm tra, không thông báo và chỉ cần 10 ngày để ký văn bản 1370/SXD-QLN đề nghị thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ với nội dung sao chép thư tố cáo là Viện N/C - Think Tank SENA “Không sử dụng nhà”, “Không có nhu cầu sử dụng nhà” và cho “tổ chức nước ngoài thuê”. Bốn năm sau, ngày 04/3/2013, UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 1977/QĐ-UBND thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ, trên cơ sở văn bản sai sự thực, trái thẩm quyền và trái pháp luật này.  

Ngày 2/4/2009, phản đối việc các cơ quan của Hà Nội nói các Viện Khoa học của Pháp là bên Thuê nhà và Viện N/C SENA cho các tổ chức nước ngoài thuê nhà, Ngài Đại sứ Pháp đã gửi công hàm số 1212/CHA cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nêu rõ: “Nhân dịp ký kết tại Hà Nội vào ngày 7/3/2007 Hiệp định Pháp - Việt về Hợp tác KH&CN, hai bên đã thỏa thuận cụ thể hóa bước đầu hiệp định này, thông qua việc tập hợp dưới “Ngôi nhà Khoa học Pháp” các viện nghiên cứu của Pháp hiện đang có mặt tại Việt Nam (CNRS, IRD, CIRAD). SENA/DCA đã được chỉ định là cơ quan đầu mối với các Viện khoa học của chúng tôi để cụ thể hóa Dự án này. Các hợp đồng đã ký giữa SENA/DCA với lần lượt ba viện của Pháp là để cho phép các cơ quan này đóng tại tòa nhà ở địa chỉ 35 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội”.

Ngày 12/7/2017, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 301/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về khiếu nại của Viện N/C - Think Tank SENA: “1. Chủ tịch UBND TP Hà Nội thu hồi Quyết định 1977/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 về thu hồi nhà, đất tại số 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ...2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do Liên hiệp Quản lý, trong đó có nhà đất tại số 35 ĐBP, ...”.

Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung, ký Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, với nội dung: “Không có cơ sở để thu hồi Quyết định số 1977/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội” và: “Kính đề nghị Thủ tướng cho phép: UBND Thành phố Hà Nội giữ nguyên Quyết định số 1977/QĐ-UBND”.

Ngày 28/6/2018, trả lời Báo cáo của ông Nguyễn Đức Chung, Văn phòng Chính phủ ra văn bản số 6136/VPCP - V.I, nêu rõ nội dung Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: “Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thực hiện theo ý kiến Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 301/TB-VPCP, ngày 12/7/2017 của Văn phòng Chính phủ ”.

Ngày 22/5/2019, Công ty Nhà Hà Nội có văn bản số 1094/QL&PTN-QL cho biết, ngày 24/4/2019, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 477/TB-UBND về việc thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nêu: “Theo báo cáo, đề xuất của Thanh tra Thành phố”…, “Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội thống nhất kết luận: Giao Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển Nhà Hà Nội lập phương án sắp xếp, xử lý nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình,…”.b)    Những suy ngẫm từ vụ việc “Nhà 35 Điện Biên Phủ 


Vừa nhận thư tố cáo, một Phó Văn phòng UBND TP Hà Nội ký ngay văn bản phải giải quyết trong hai ngày, bỏ qua Luật Khiếu nại quy định phải thông báo cho cơ quan bị tố cáo. Từ đây, một Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chỉ cần 10 ngày, không kiểm tra và sao chép thư tố cáo sai sự thực để “đề nghị thu hồi” trụ sở một cơ quan khác, cho dù cơ quan này không thuộc UBND TP Hà Nội và không thuộc lĩnh vực xây dựng.

Khi kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành cho thấy đề nghị “thu hồi” của Sở Xây dựng Hà Nội là sai sự thực, thì một Phó Thanh tra Hà Nội yêu cầu Trưởng đoàn Thanh tra ký Kết luận “thu hồi” nhà 35 Điện Biên Phủ và giải thích đây là ý của “Cấp cao”. Khi Trưởng đoàn Thanh tra không ký thì Phó Thanh tra này không ngần ngại  ký thay, cho dù không có tên trong Đoàn Thanh tra và biết rõ nội dung của Kết luận Thanh tra thể hiện rõ người ký đã chà đạp lên Sự thực, Quy trình và Pháp luật.

Hùa vào việc ép Lãnh đạo UBND TP Hà Nội ký quyết định “Thu hồi” nhà 35 Điện Biên Phủ, còn có Phó Tổng Giám đốc một tờ báo của VOV. Với loạt bài “Lập viện nghiên cứu, Kinh doanh công sản” sao chép từ thư tố cáo sai sự thực, ông này nhận Giải thưởng Quốc gia về Chống Tham nhũng năm 2009, và được lên chức Tổng Biên tập báo này.

Hiệu năng, Văn hóa, Đạo đức của Chính quyền cần xem, khi chỉ với một ngôi nhà (35 Điện Biên Phủ) là tài sản của công dân, dùng để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, và đã rõ việc tùy tiện “thu hồi” là sai trái, vậy mà đã năm thứ 11, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, làm tổn thất nhân lực, vật lực của xã hội, của Nhà nước

Sở Xây dựng nhiều lần đề nghị “thu hồi” nhà 35 ĐBP, nhưng các Phó Chủ tịch Hà Nội không duyệt, nên Phó Thanh tra vừa “Đóng thế”- ký Kết luận Thanh tra, vừa “Tự diễn biến” - đưa cơ quan Thanh tra thành đơn vị đề nghị “thu hồi”, để một Phó Chủ tịch phụ trách Thanh tra ký Quyết định thu hồi nhà 35 ĐBP cho “đúng Quy trình”.

Vai trò Công an không nhỏ trong Sự nghiệp “Văn hóa hóa” và “Tri thức hóa”, song không thể tùy tiện tước đoạt tài sản vật chất và tinh thần của xã hội để “Công an hóa”. Xem ra cả Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người ký Quyết định thu hồi nhà 35 ĐBP và Thiếu tướng Công an, Chủ tịch UBND TP hiện nay, người bảo vệ quyết định “Thu hồi” này, đều đã không nhận thức được điều này.

Họ làm bất kể mọi việc, chỉ cốt cường quyền, tham nhũng và che giấu việc làm sai trái: Từ tước đoạt trụ sở Viện nghiên cứu để “mở rộng Trụ sở Công an”, đến bỏ qua Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, được Phó Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Thanh tra, nay là Chánh Thanh tra Hà Nội luôn viện dẫn, cho dù theo đó, hai ông này không có thẩm quyền đề nghị “thu hồi” nhà 35 Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo Hà Nội nay vẫn làm trái chỉ đạo của cấp trên để bênh vực hai ông này. Ví như Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo là : “Chủ tịch UBND TP Hà Nội thu hồi Quyết định 1977/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 về thu hồi nhà, đất tại số 35 Điện Biên Phủ”, thì nội dung này không thấy trong văn bản số 477/TB-UBND ngày 24/4/2019 của Hà Nội; Chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội của ông Nguyễn Đức Chung cũng không còn nữa, và được thay bằng cụm từ tránh né và thiếu trách nhiệm là “Tập thể Lãnh đạo”.

Hay như Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực là: “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất…” thì nay bị biến thành: “Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội thống nhất kết luận: Giao Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển Nhà Hà Nội lập phương án sắp xếp, xử lý nhà đất”. Với cách hành xử này, thật ái ngại cho các chức danh “Thanh tra”, “Chủ tịch UBND TP”, “Tập thể Lãnh đạo UBND TP Hà Nội”,… trong con mắt người Thủ đô.

Cần sớm Đổi mới Chính thể và Văn hóa cho Hà Nội, nhất là Văn hóa Lãnh đạo, để chọn Lãnh đạo với tiêu chí đầu tiên là Đàng hoàng, tránh không như ở việc 35 Điện Biên Phủ, trước thì đòi kỷ luật Công ty Nhà Hà Nội, vì đơn vị này làm đúng việc, không đúng ý “Cấp cao” (trang 2 văn bản này, dòng 9 từ dưới lên), nay đã rõ là sai, thì “Thanh tra”, “Tập thể Lãnh đạo”,… lại không nhận lỗi và đẩy phần việc của mình cho cấp dưới. III) KIẾN NGHỊ VỚI CÁC QUÝ VỊ ĐẠI DIỆN CHO DÂN 


người Việt Nam ai cũng mong muốn, đến năm 2045, Việt Nam trở thành một cường quốc, một “Vùng đất lành” của Thế giới. Tuy nhiên, với Chính thể hiện nay, Văn hóa hiện nay và Con người hiện nay, thông qua ví dụ nêu trên về Thủ đô Hà Nội, thì chắc chắn, mơ ước tốt lành này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Là Công an nhưng làm Bác sĩ thì phải biết coi trị bệnh, cứu người là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo Hà Nội thì phải biết coi Thủ đô là trọng. Là Công an nhưng làm Lãnh đạo đất nước thì phải biết coi Quốc gia là trọng. Cũng như vậy, là Đảng viên nhưng làm Đại biểu Quốc hội thì phải biết coi Dân là trọng.

Nói điều này để thấy, tuy khác biệt về vị thế xã hội, song Quý vị Lãnh đạo và Đại biểu Quốc hội có điểm chung, đó là làm gì cũng được, nhưng phải là “Con của Trời”, tức là làm gì cũng phải trên tinh thần “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”, phải coi Quyền Con người, Cộng đồng, Quốc gia là trên hết; Đồng thời, phải là “Con của Dân”, tức là luôn lắng nghe Dân để hoàn thành sứ mệnh mà người Dân trao cho.

Người dân chỉ tin những gì mang lại lợi ích cho họ, vì thế quan điểm Kinh tế Nhà nước là chủ đạo không hợp lòng Dân; Đơn giản vì Dân không thấy mình trong đó. Người Dân cũng khó chấp nhận “Công hữu hóa đất đai”; Đơn giản là người Dân không được sở hữu đất đai, trong khi một số không nhỏ lại nhân danh Đảng, Nhà nước lợi dụng điều này, để công khai tham nhũng, hống hách và hưởng quyền lợi bất chính từ đây.

Người Dân không tin ai mang danh là “Lãnh đạo”, mà đến lời nói, chữ ký và điểm chỉ của chính họ, còn bị họ xem nhẹ. Người Dân cũng không tin ai mang danh “Thanh tra”, “Chính quyền”, song không tôn trọng Sự thật và Đạo lý, chỉ biết coi Cường quyền và Tiền bạc là “Cấp cao”. Vậy nên, để có được sự Đoàn kết và Niềm tin trong xã hội, có hai việc phải làm ngay. Thứ nhất: Xây dựng Hệ thống Triết lý mới nhằm tạo lập Chính trị mới và Thể chế mới. Thứ hai: Kiến tạo Văn hóa mới và Con người mới.

Quốc gia sẽ không thể vượt qua một chặng đường để đến đích, nếu không có bước đi ban đầu đúng đắn. Để làm nên những điều kỳ vĩ, hãy bắt đầu bằng những việc tưởng như rất nhỏ vì Dân, ví như việc nhà 35 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 


Trân trọng.

T/M VIỆN NGHIÊN CỨU - THINK TANK SENA

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Hoa


 (Kèm theo văn bản này, xin gửi biếu Quý vị cuốn “Về một Việt Nam tươi đẹp sau năm 2020”, xuất bản ngày 19/5/2019, để cùng hiểu và luôn nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 Nơi nhận:

- Như trên

- Cá nhân và đơn vị liên quan

- Lưu V/p