vendredi 8 novembre 2019

NELSON MANDELA VỀ GIÁO DỤC 
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
 
Của Nelson Mandela.

"Muốn hủy diệt một nước
Không cần bom hạt nhân
Tên lửa và đại bác
Tàu chiến cũng không cần

Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi."


Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi

Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.


Mua bằng, gian lận điểm
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.


Cũng vì lý do ấy
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo
Gây hậu quả xót xa.


Khi giáo dục xuống cấp
Trí thức thành lưu manh
Tôn giáo sẽ xung đột
Đất nước sẽ chiến tranh.


Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép

Sụp đổ một quốc gia.