21 décembre 2019

Nói không biết ngượng mồm


Quân đội thời Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung cần đảng nào lãnh đạo vẫn đánh bọn giặc Tàu tan tác.

Đảng bây giờ để mất Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa,
để Trung Quốc ra vào vùng biển Việt Nam như chỗ không người. Đảng tiếp tục tạo thêm nhiều đặc khu cho Trung Quốc lấn chiếm.... 

Lãnh đạo cái éo gì thế?  Nói không biết ngượng mồm!