30 décembre 2019

Xã hội đảo điên : GIẢI THƯỞNG CỦA HÀ NỘI KÌ LẠ NHẤT NĂM 2019


Trương Tuần

Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019 8:30 PM 

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác VHNT. Trong thể lệ thi có ghi Giải A 10 triệu đồng. Ấy vậy mà khi trao giải vừa qua Giải A được 500 ngàn đồng. Ảnh chụp là giải A của nhà văn Y Ban. Ôi Hà Nội 1000 năm văn hiến mà kì cục lạ kì. Ngẫu hứng mấy câu dưới đây:

Giải thưởng cốt ở tinh thần

Thành phố nghèo lắm, có ngần ấy thôi

Đang khi nước bỏng, dầu sôi

Nhật Cường nó chén cả xôi lẫn giò

Anh em văn nghệ hiểu cho

70 năm sẽ giải to tà roành...