19 décembre 2019

Bài phát biểu của bà Maria Arena Chủ tịch uỷ ban Nhân quyền EU với cộng đồng người Việt ở Âu châu trong ngày 10/12/2019

VNTB 

Tiếc thay đa phần các Nghị sĩ này không hiểu đa số người dân của các nước đã có những thoả thuận thương mại với họ phải chịu những đau đớn, tổn thất.

bà Maria Arena
Hôm nay là ngày Quốc tế về Nhân quyền, với tôi nó không phải là từ ngữ, ngày nay cái quyền này đã bị giảm đi và  các chính phủ, công ty công ty không lưu tâm mấy tới. Tôi đã thấy tấm biển ghi Formosa và giờ đây là một thảm hoạ môi trường sinh thái ở Việt Nam.

Trên thế giới chúng ta thấy những bước lùi về Nhân quyền, thoả thuận thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã được đàm phán cách đây 7 năm. Những người có thẩm quyền của Việt Nam có 7 năm để có thể trả lời 1 trong nhiều tiêu chí của vấn đề tôn trọng quyền con người, chính quyền Việt Nam đã không thực hiện điều đó trước hạn định, hạn định mà chúng tôi đã uỷ thác trước đó về vấn đề Nhân quyền dựa trên câu hỏi về kí kết thương mại và đầu tư.


Chính quyền Việt Nam đã quyết định bắt giam một nhà hoặt động ở Việt Nam chỉ đơn giản bởi vì ông ấy đã dám, dám chống lại thoả thuận thương mại và gửi một bản kiến nghị đến những người có thẩm quyền ở Châu Âu để cảnh báo những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Chỉ một việc đơn giản là dám, DÁM phê phán thoả thuận thương mại này không đảm bảo quyền con người mà ông ấy đã bị chính quyền tống giam. Nhưng chính việc này trước đó đã được phía Việt Nam tự nguyện đảm bảo và tôn trọng về vấn đề Nhân quyền trước khi tiến hành thoả thuận thương mại.

Với vị trí của mình và với những đồng nghiệp của tôi tại Nghị viện Châu âu, rất đơn giản để nói là: "Quý vị chỉ còn 3 tháng thử thách, thuyết phục những người có thẩm quyền ở Châu Âu rằng chính quyền Việt Nam sẽ thay đổi vấn đề về Nhân quyền và quyền bảo vệ môi trường trong những tháng, những năm sắp tới. Quý vị còn 3 tháng để chứng minh trước sự phê chuẩn của thoả thuận này". Vì vậy, đó là những gì mà chúng tôi phải yêu cầu từ hôm nay đến tháng hai đối với những người có thẩm quyền ở Việt Nam.

Nhưng tuy nhiên, đối với các bạn có mặt tại đây hôm nay, các bạn phải yêu cầu điều này tới các dân biểu khác ở Châu Âu, bởi vì đôi khi một số nghị sĩ Châu Âu quên rằng phía sau sự thoả thuận thương mại còn có nhiều đàn ông, nhiều phụ nữ và trẻ em phải đánh đổi mạng sống của họ để đổi lại những gì mình có giữa thực thể người Á Châu hoặc Âu Châu.

Tôi nghĩ rằng, trên thế giới này không có cái gì tốt nhất, giá trị nhất để mình phải đánh đổi tất cả để đến với Châu Âu hoặc những nơi khác. Không phải vì lí do thương mại toàn cầu mà mình phải đánh đổi sự tự do và đó cũng là những gì mà chúng ta phải làm cho các Nghị sĩ Châu Âu hiểu, bởi vì tiếc thay đa phần các Nghị sĩ này không hiểu đa số người dân của các nước đã có những thoả thuận thương mại với họ phải chịu những đau đớn, tổn thất.

Nên bây giờ phải làm cho họ hiểu, phải tạo ra áp lực đối với họ và tôi tin tưởng vào các bạn, những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam và cả thế giới phải làm tăng giá trị về Nhân quyền đối với Liên minh Châu Âu mà chúng ta muốn chuyển tới họ và đôi khi ngay tại Châu Âu này những quyền đó cũng chưa được quan tâm. Tôn trọng điều đó tại trung tâm của Châu Âu, bảo vệ quyền con người Việt Nam đó cũng là bảo vệ quyền con người ở Châu Âu.

Tôi cảm ơn cam kết và hoạt động của các bạn.

VNTB