17 décembre 2019

Tại sao cứ ngu, khi tóc đã bạc ?.Tổ trưởng Tổ tư vấn Chính Phủ Nguyễn Đức Kiên