20 décembre 2019

NỖI BUỒN QUYẾT SÁCH VÀ NHU CẦU LƯỠNG VIỆN


1. Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội (QH) khóa 14 diễn ra từ 20/5 -14/6/2019 (26 ngày). Thông báo làm việc chính thức là 20 ngày. Kỳ họp thứ 8 diễn ra từ 22/10 – 27/11/2019 (37 ngày). Thông báo làm việc chính thức là 28 ngày. Như vậy trong năm 2019, QH khóa 14 họp tổng thể kéo dài 63 ngày với 48 ngày làm việc chính thức.

Nếu giả thiết mỗi ngày QH họp chính thức mất 1 tỷ đồng (2 triệu đồng/ĐBQH), thì chỉ riêng cho 2 kỳ họp 7 và 8, năm 2019 QH khóa 14 đã tiêu mất 48 tỷ đồng. 


2. Những quyết sách nào đã được QH khóa 14 thông qua trong năm 2019 tại 2 kỳ họp 7 và 8?

Theo Vnexpress ngày 18/12/2019 (https://vnexpress.net/…/nhung-quyet-sach-duoc-quoc-hoi-thon…) thì các quyết sách đó là:

- Đã uống rượu bia thì không lái xe
- Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa
- Nâng tuổi nghỉ hưu
- Miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển
- Ba hình thức kỷ luật cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm
- Giao Chính phủ chọn nhà đầu tư sân bay Long Thành
- Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị


3. Nhớ lại tích Bàng Thống bị bổ nhiệm chức tri huyện ở một huyện nhỏ Lỗi Dương.

Thống đến Lỗi Dương ba tháng “uống rượu say khướt suốt ngày, bao việc xếp cả vào một xó”. Lưu Bị nghe tin phái Trương Phi đến thanh tra, hỏi tội.

Phi đến Thống không ra đón. Phi triệu Thống đến. Bấy giờ Thống mới ra, áo mũ xốc xếch, bước chân nghiêng ngả, miệng sặc mùi rượu.

Phi nói : “Ngươi đến huyện 3 tháng, chỉ rượu chè, bỏ bê công việc”. Thống bảo: “ Cái thứ huyện nhỏ này được mấy nỗi công việc, có gì mà coi xét”!. Rồi lệnh sai nha đem hết công việc 3 tháng ra. Thống miệng nói, tai nghe, mắt đọc, tay phê, chưa đầy nửa buổi đã hết việc. Thống quẳng bút mà nói: “Bỏ bê việc gì nào”?


4. Soi xét lại quyết sách của QH trong năm 2019 thì không nhìn thấy quyết sách nào ở tầm quốc sách - làm đổi đời người dân và nâng tầm vị thế đất nước. Ngược lại có những quyết sách như ‘Miễn thị thực cho người nước ngoà vào khu kinh tế ven biểni’ đang làm cho người dân lo lắng.

7 quyết sách đã liệt kê ra ở trên, những người như Bàng Thống có lẽ cũng chỉ bút phê trong nửa buổi!


5. Nêu ra những điều trên để mong QH trong năm tới phải cách mạng lề lối làm việc - sao cho thực sự hiệu quả, thực sự trí tuệ, thực sự quyền lực. QH phải quyết những sách lược xứng tầm QH. Xứng với chi phí mà nhân dân đã bỏ ra để duy trì QH.

Những điều gì Đảng đã quyết rồi thì thôi. Không họp hình thức mất thời gian và tốn phí. QH chỉ quyết những điều Đảng không quyết, không thể quyết.

Nếu QH thấy trùng lặp, hay không còn gì để quyết, thì nên nghĩ đến hình thức lưỡng viện.

Đó cũng là một gợi ý cho giải pháp quá độ.