14 décembre 2019

Việt Nam chơi giỏi nhưng làm dở.


Phải cần 20 năm nữa Việt Nam mới phát triển kịp Thái Lan với điều kiện Thái Lan đứng yên không phát triển!


Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, sau Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm. 


GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng bằng 2/5 của Thái Lan, 3/5 của Indonesia,  1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 của Singapore.


Trước những so sánh này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bổ sung: "Nếu GDP chỉ tăng khoảng 5% thì đến năm 2035 mới bằng 75% của Thái Lan hiện nay."

Dân Quyền