16 décembre 2019

TRƯỚC VÂN MỆNH ĐẤT NƯỚC - TÔI KHẨN THIẾT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỚI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM.
Trung Cộng luôn có dã tâm xâm lược Việt Nam, chúng âm thầm bằng mọi cách đầu độc giống nòi Việt Nam. Nhưng chúng lại rất sợ Việt Nam hai điều nầy :


1- Trung Cộng không lấy dân làm trọng, mà lấy Đảng làm “ Đại cục “. Trung Cộng rất sợ Việt Nam tôn trọng Thể Chế Dân Chủ, Nhân Quyền. Vì có Dân Chủ, Nhân Quyền người dân Việt Nam sẽ có quyền tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo Hiến Pháp Mới.- Khi có Hiến Pháp mới, Người dân Việt Nam có quyền ứng cử, bầu cử thành lập Nhà Nước mới, Nhà Nước mới này không bị ràng buộc bất kỳ điều khoản nào với Trung Cộng. Nhà Nước mới nầy sẽ có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng minh lịch sử, để đủ yếu tố tranh biện thắng kiện trước Tòa Án Quốc Tế: Trung Công là kẻ xâm lược biển đảo của Việt Nam.
2- Khi Tòa Án Quốc Tế ra phán quyết công nhận chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung Cộng xâm lược và xây dựng trái phép là của Việt Nam. Nhà Nước Việt Nam sẽ tuyên bố cho các Nước có Thể Chế Dân Chủ, Nhân Quyền như Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ thuê. Như vậy hải đảo của chúng ta không bị mất, mà còn được bảo vệ. Đó chính là đấu tranh bằng biện pháp pháp lý vừa hòa bình vừa thắng lợi nhất.
Như chúng ta biết chính Trung Cộng đã chi phối, muốn ta ký hiệp định Genève 1954, chia đôi Đất Nước Việt Nam, chúng còn cố vấn để ta mắc nhiều sai lầm trong “Cải cách ruộng đất”…Bây giờ Trung Cộng lại muốn ta không được kiện Trung Cộng xâm lược ra tòa án Quốc Tế mà chỉ đàm phán song phương, để chúng dễ bề cù cưa xâm lược dần Đất Nước chúng ta.
Chúng ta đã chủ trương đấu tranh với Trung Cộng xâm lược bằng biện pháp hòa bình , thì biện pháp đấu tranh hòa bình đúng đắn nhất là biện pháp đấu tranh bằng pháp lý; tức là phải kiện Trung Cộng xâm lược ra tòa án Quốc Tế.
Chúng ta biết rằng theo hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ dưới vĩ tuyến 17, thuộc chủ quyền miền Nam VIỆT NAM CỘNG HÒA quản lý, còn miền Bắc VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA vào năm 1958, dù Thủ Tướng Phạm Văn Đồng có ký Công Hàm với Trung Cộng cũng không có thẩm quyền pháp lý, vì phần lãnh thổ miền Nam không thuộc phần chủ quyền của miền Bắc; Không ai có thể cho người khác cái gì không phải là của mình. Nên Công Hàm đó là vô giá trị...
Nếu như Đất Nước chúng ta bước sang trang sử mới, Nhà nước mới tôn trọng Dân Chủ nhân quyền tam quyền phân lập, do Dân và vì Dân, sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều khoản nào với Trung Cộng. Người Dân Việt Nam không còn phân biệt miền Bắc thắng hoặc miền Nam thắng, Cộng Sản thắng hoặc Tư Bản thắng, mà chỉ có tinh thần Dân chủ, dân quyền Việt Nam thắng!
Quân Trung Cộng đi xâm lược rất sợ nước nào có thể chế Dân Chủ Nhân Quyền, vì thể chế đó thể hiện sức mạnh của ý nguyện toàn Dân, được phân chia quyền lực theo tam quyền phân lập, nên thể chế đó không dễ bị mua chuộc và tham nhũng, thể chế đó khó bị tha hóa bởi quyền lực độc tài. Bởi chỉ có chế độ độc tài tập trung quyền lực và quân phiệt mới thích gây chiến tranh xâm lược và dễ tham nhũng, còn thể chế dân chủ và nhân quyền thì luôn yêu chuộng hòa bình và công lý; Xã hội đó mới thực sự công bằng văn minh và hạnh phúc; Đất Nước đó mới thực sự cường thịnh và vững bền.
với cơ chế tập trung của nước ta như hiện nay quyền lực rất dễ bị tha hóa, không những dẫn đến sụp đổ chế độ, mà còn tạo thuận lợi cho kẻ tha hóa nhũng nhiễu làm khổ nhân dân.
Người ta nhận thấy quyền lực tạo ra tha hóa; Quyền lực càng cao, thì tha hóa càng lớn.
Để kiểm soát quyền lực, các nước hiện đại, văn minh tiến bộ đều áp dụng cơ chế đối trọng để giám sát lẫn nhau - Đó là nguyên tắc: Tam Quyền Phân Lập, trong đó 3 quyền của nhà nước, được chia cho 3 cơ quan độc lập:
- Lập pháp: biểu hiện ý chí chung của luật pháp quốc gia. Nó đại diện quyền lực nhân dân, được trao cho Dân Biểu Quốc hội.
- Hành pháp: Là việc thực hiện luật pháp đã được thiết lập bởi Quốc Hội, được trao cho Thủ Tướng hoặc Tổng Thống.
- Tư pháp: là để trừng trị tội phạm và giải quyết sự xung đột giữa các cá nhân. Các thẩm phán được lựa chọn từ những vị dân cử và xử án chỉ tuân theo pháp luật.
Đây là cơ chế ngăn ngừa được độc tài, là thành quả dân chủ tiến bộ của nhân loại, đã đem lại môi trường phát triển bền vững hòa bình cho các nước văn minh.
Thế giới chỉ có hòa bình bền vững, khi các nước đều được xây dựng trên nền tảng thực sự tôn trọng dân chủ, nhân quyền và TAM QUYỀN PHÂN LẬP.
Một khi nước ta có thể chế dân chủ nhân quyền tam quyền phân lập, giặc xâm lược rất nể sợ thể chế tôn trọng người dân của Nước ta, giặc không dám coi thường Nước ta, chúng ta mới giữ vững được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mới làm tròn trách nhiệm với Tiền Nhân, mới Không hổ thẹn với con cháu !
Hỡi Các Vị Lãnh Đạo Đất Nước Việt Nam: Sự tồn vong của Dân Tộc tùy thuộc vào trách nhiệm của Các Vị, giờ phút lịch sử đang ở trong tay Các Vị.
Các Vị Lãnh Đạo Đất Nước hãy vì Vận Mệnh Quốc Gia Dân Tộc mà “ Hiệp Thương Dân Chủ “, thiện tâm hòa giải với Đồng Bào mình; Đổi mới thể chế để Quốc Gia Việt Nam được cường thịnh. Các Vị Lãnh Đạo hãy hy sinh quyền lợi của mình vì tương lai tươi sáng cho Dân Tộc Việt Nam .
Lịch sử và con cháu đời đời sẽ ghi ơn Các Vị. Được như vậy thì đại phúc cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta. Mong lắm Các Vị Lãnh Đạo Việt Nam ơi !

Rất Trân Trọng.


Nguồn: Theo Tểu Blog