23 décembre 2019

Thơ Đoàn Thuận: TIẾNG VIỆT THỜI “ĐỊNH HƯỚNG”


1.
Xưa, chí sỹ đã từng dự báo
”Tiếng Việt còn thì nước Nam còn”.
theo lẽ thường đạo nghì Đại Việt.
”Lời con Dân theo Nước sắt son”.


2.
Nay, Tuyên giáo trung ương chỉ đạo:
”Chế độ còn” thì “sổ hưu còn”,
”còn đảng còn mình” thì còn đất,
Việt Trung còn, liền biển liền non.Ngành giáo dục dạy phần chính trị,
phần chữ viết theo cách Bùi Hiền,
bỏ đánh dấu, phụ âm thụ gọn,
theo chương trình Ngữ Viện Hán Nguyên.

Phần phát âm theo Hồ Ngọc Đại
dùng “vuông, tròn, tam giác” từng ô,
nhịp thước kẻ đều lên bảng viết,
ru chữ vào đầu óc trẻ thơ.


3.
Nay, Tiếng Việt lai nhiều tiếng Chệt,
đâu còn nguyên thanh sắc Rồng Tiên,
ngôn ngữ nghèo, văn chương rối loạn,
khi Bắc phương dần tiếm chủ quyền.


Đoàn Thuận