19 décembre 2019

KHÔNG THỂ NHỚ NỔI

Tôi khai lại, có nhận hối lộ 3 triệu đo la, không phải đưa cho con gái, chi tiêu cá nhân nhưng không nhớ đã chi tiêu vào việc gì, sẽ hoàn trả lại.

Nguyễn Bắc Son
Đó là lời khai của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TTTT, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son.

Điều này nói lên mấy vấn đề sau:


1- Đây không phải là số tiền quá lớn khi tôi nhận hối lộ, việc chi tiêu của tôi quá nhiều với số tiền lớn hơn nhiều, nên chỉ chi tiêu 3 triệu đola không là điều làm tôi quá quan tâm nên không thể nhớ.
Bởi trong suốt quá trình công tác ở nhiều chức vụ khác nhau trong đảng và chính quyền, tôi có nhiều dự án chứ không chỉ AVG.


2- Tôi sẽ hoàn trả lại, số tiền đó không quá lớn để gây khó khăn cho gia đình tôi. Dù trước khi đi làm cán bộ, vào đảng theo cách mạng, gia đình tôi mấy đời ăn củ chuối, đói nghèo và thuộc diện vô sản nên được coi là thành phần ưu tú của giai cấp vô sản và được coi là nòng cốt để cha truyền con nối phục vụ đảng. Sau mấy chục năm, những đồng lương nhà nước trả đã làm cho gia đình tôi giàu lên mức này. Lỗi không ở tôi mà ở chính cái "Đảng ta là đảng cầm quyền" - Hồ Chí Minh.


3- Tổ sư thằng Internet, những kẻ dùng Internet để nói xấu đảng và nhà nước, nói xấu cán bộ sẽ phải nghiêm trị. Không để các thế lực thù địch sử dụng Internet chống phá đảng và nhà nước ta cũng như các cán bộ của đảng. Tôi đã phát biểu nhiều lần như vậy nhưng các đồng chí đã không làm được, giờ mới ra nông nỗi này.
Ngày xưa, không có internet, các đồng chí cán bộ xưa nay còn khốn nạn, ăn cướp khủng khiếp hơn, có hề hấn gì đâu. Sai lầm của tôi là không biết phe anh Trọng sẽ thắng thế.

Phòng khách Nông Đức Mạnh