27 décembre 2019

BỐN TÊ SON


Bộ trưởng Bốn Tê, Nguyễn Bắc Son,
Thông Tin trên mạng Mobifone,
Truyền Thông khuyến dụ “trung với Đảng”
để “chế độ còn, sổ hưu còn”.

Học tập đạo đức của Bác Hồ,
”Dũng cảm” mua lại A Vê Gờ.
”Thật thà” nghe theo Nguyễn Tấn Dũng,
chỉ ăn hối lộ ba triệu đô.


Son xin Bác Trọng đừng tử hình,
vì đã tha hóa “đúng lộ trình”
theo “hệ điều hành lợi ích nhóm”,
từ Bộ Chính Trị, từ Bắc Kinh.


Thảo Điền, 2019
Đoàn Thuận