25 juillet 2014

Dưới áp lực của dư luận, Miến Điện hủy dự án đường sắt với Trung Quốc

Nguồn: RFI

 
 
 

 
 
 
 

 

Đường sắt dự kiến xây dựng sẽ dọc theo đường ống dẫn khí đốt từ cảng miền tây Miến Điện sang vùng Vân Nam Trung Quốc


Mt ln na, chính quyn Miến Đin chng t h không ngi làm mích lòng láng ging khng l Trung Quc, qua vic đình ch mt d án đường st hàng chc t đô la, m đường cho Trung Quc ra đến n Đ Dương.

Hôm qua, 22/07/2014, mt quan chc cao cp ca Miến Đin thông báo rng, do dư lun trong nước phn đi quá mnh và do b nhiu tr ni, chính ph nước này đã quyết đnh đình ch d án đường st do Trung Quc xây dng t Côn Minh, min Nam Trung Quc, đến thành ph Kyaukpyu, bang Rakhine min Tây Miến Đin, dài hơn 1.200 km.

Tha thun v d án đường st này đã được Miến Đin và Trung Quc ký kết vào tháng 04/2011. Vn đu tư cho công trình lên ti 20 t đô la, phn ln là vn ca Trung Quc. Đường st này theo d kiến s được xây dc theo đường ng dn khí đt ni các m khí vùng bin Andaman đến nhà máy lc du nm gn Côn Minh.

D án này mang ý nghĩa chiến lược rt ln đi vi Trung Quc bi vì tuyến xe la Kyaukpyu-Côn Minh có th thay thế eo bin Malacca như là con đường đi đến vùng Trung Đông. Theo tha thun ký kết năm 2011 vi chính ph Miến Đin, Trung Quc s có quyn qun lý và khai thác tuyến đường st này trong thi hn 50 năm.

Theo quan chc cao cp nói trên, nguyên nhân khiến chính ph Miến Đin phi hy d án này đó là đã 3 năm k t khi ký biên bn ghi nh tha thun, thế mà d án vn chưa có tiến trin gì. Nhưng tht ra chính nhng phn đi ngày càng mnh ca dư lun Miến Đin v tác hi môi trường và xã hi ca d án đường xe la, đã buc chính quyn nước này phi đình ch d án.

Ch riêng ti bang Rakhine, các t chc dân s 17 th trn đã tp hp thành mt « mt trn » đ phn đi d án. Ngoài lý do tác hi môi trường và xã hi, dư lun Miến Đin còn không chp nhn vic tài nguyên ca quc gia b đưa ra ngoài như thế.

Hin gi, phía Trung Quc chưa có phn ng gì v quyết đnh ca Miến Đin hy d án đường st. Nhưng mt ngun tin t Công ty Xây dng Đường st Trung Quc khng đnh vi t Hoàn cu Thi báo rng Bc Kinh s tôn trng ý kiến ca người dân Miến Đin v d án này.

Trong cuc gp g vi Tng thng Miến Đin Thein Sein vào tháng trước, Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình đã đnh nghĩa quan h gia hai nước là « có qua có li và hai bên đu thng ». Nhưng vic chính quyn Miến Đin hy d án đường st ca Trung Quc cho thy bang giao gia hai nước láng ging này không phi lúc nào cũng thun bum xuôi gió.

Đây là ln th hai Miến Đin buc phi đình ch mt d án vi Trung Quc do áp lc ca dư lun trong nước. Vào năm 2011, chính ph Miến Đin đã buc phi hy d án liên doanh vi Trung Quc xây đp thy đin tr giá 3,6 t đôla.

Bc Kinh nghĩ rng, bng cách đ vn t vào các d án cơ s h tng vào các nước Đông Nam Á, h s « mua » được thêm bn và có thêm ngun cung cp năng lượng cho nn kinh tế Trung Quc. Nhưng ít ra là đi vi Miến Đin, chính sách này như vy là đã tht bi.