31 juillet 2014

Thông báo số 3 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: Về Trang Việt Nam Thời Báo được phục hồi


Nguồn: Theo ijavn

Sau khi trang web Vit Nam Thi Báo b phá hoi,, Ban biên tp đã c gng phc hi trong thi gian sm nht vi đ an toàn cao hơn hn trước đây.

 

Hin nay, bn đc truy cp Vit Nam Thi Báo theo đa ch:


 

Ban biên tp Vit Nam Thi Báo xin chân thành cám ơn s chia s ca bn đc và nhng người yêu mến Hi Nhà báo đc lp Vit Nam trong thi gian qua.

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

 

Hi Nhà báo đc lp Vit Nam

 

Ch tch

Phm Chí Dũng