23 juillet 2014

Ủng hộ Philippines biểu tình chống Tàu ngày 24-7-2014


Người Việt Nam ở mọi nơi hãy sát cánh cùng các bạn Philippines biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vào ngày 24-7 này tại các địa điểm nêu trên!