21 avril 2018

GIẢI CỨU, GIẢI CỨU !


Trương Tuần

- Cụ ơi, giải cứu, giải cứu !

- Sao thế cụ, bò nhí nó có bầu à ?

- Khỉ gió nhà cụ, già cóc đế còn bồ nhí, mà mình có là quan chức đâu mà "nhì bố".

- Thế giải cứu cái gì ?

- Giải cứu ĐẠO ĐỨC ! Đạo đức về mo rồi cụ ơi, đọc tin trên báo mà thấy đạo đức suy đồi quá.

- Chuyện, thì đạo đức giả mãi thì hậu quả phải gánh. Dậy làm người thì coi nhẹ chỉ dậy toàn thứ vớ vẩn...

- Bây giờ phải làm sao hả cụ ?

- Phải phân miêng, tử tế từ trên xuống dưới, đầy tớ ra đầy tớ, ông chủ ra ông chủ chứ không lộn nhèo...

- Thôi để các anh ấy lo. Cánh già chúng mình cóc làm được rồi, thôi thì "makeno" vậy.

- Thì VƯỠN !