14 avril 2018

CÁCH MẠNG 4.0 VÀ 0.4


Trương Tuần- Cụ ơi, báo chí rồi các quan chức nói ầm ầm về CÁCH MẠNG 4.0, thế nó là gì vậy cụ ?

- Chả chịu tìm hiểu gì, cứ khoái khẩu cái món "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay"

- Thì đầu đất nên hát hò cho vui, cụ giải thích hộ nghe.

- Túm lại là thế này: cách mạng 1 là động cơ đốt trong, cách mạng 2 là động cơ điện, cách mạng 3 là điện tử và tự động hóa, cách mạng 4 là kĩ thuật số, công nghệ sinh học và vật lí. Nổi bật của nó sẽ là trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối....

- Ôi kinh lắm nhỉ, thành phố thông minh, nông thôn thông minh. Thế nước ta nhoáy cái là vượt lên mấy thằng tư bản cụ nhỉ !

- Cách mạng gì thì cũng con người cụ ạ.

- Cán bộ, nhân viên của ta giỏi lắm trình độ lắm mà cụ.

- Tôi chả tin, tôi nghĩ người ta cách mạng 4.0 còn mình thì....

- Còn mình thì sao, nói ngay !

- Cung cách của mình có mà KHÔNG CHẤM BỐN (0.4)

- Thì VƯỠN, cụ chỉ được cái nói đúng....