15 avril 2018

MỘT NĂM SỰ KIỆN ĐỒNG TÂM?


Đào Tiến Thi

Đầu giờ chiều nay bỗng có cậu an ninh bảo muốn gặp mình vào sáng mai (thứ bảy, 14.4). Mình bảo các chú vừa mới gặp anh cách mấy đây mấy tuần (để vận động mình không đi dự giải Văn Việt trong Sài Gòn) nay lại gặp là thế nào. Cậu ấy bảo:
- Em muốn mời anh cà phê.

- Thôi, em thừa biết “cà phê” với anh và em chỉ là “phương tiện”. Có gì thì nói luôn đi. Nếu cần gặp thì để thứ hai.
- Việc riêng của em thôi, nhưng cần lắm, Chiều nay em lại bận mà không lui thứ hai được.
- Ngày mai thứ bảy là ngày nghỉ, ngày “tự do” cho cá nhân, anh dứt khoát là không gặp vì những việc như thế này đâu. Chỉ có chiều nay, em muốn gặp thì đến, muộn cũng được, còn không thì thôi. Thế nhé. - Vâng, thế thì em sang chỗ anh ngay bây giờ. Thì hóa là an ninh họ nhận được thông tin rằng bà con Đồng Tâm kỷ niệm 1 năm ngày “sự kiện Đồng Tâm” (chả biết đúng hay sai), họ nghĩ mình là người được mời. Mình bảo: - Anh có biết gì đâu. - Ơ, thế anh không được mời à? Anh có quan tâm vụ Đồng Tâm không? - Không những quan tâm mà anh còn nghiên cứu. Bọn anh mới ra Tuyên bố về Đồng tâm đấy. nhưng chuyện kỷ niệm thì quả là anh không biết gì. Cậu an ninh vô cùng sung sướng, đứng lên về: - Thôi, anh không đi là tốt rồi. Em cảm ơn anh nhé. - Có gì mà cảm ơn. Mà… đến giờ này thì không ai mời, không ai rủ, nhưng biết đâu từ bây giờ đến ngày kia có ai mời ai rủ, anh lại đi đấy.