29 avril 2018

ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC


Tân Thái Bá

Quả thật tôi không biết
Phe đảng hay phe dân
Cái ông Dương Trung Quốc,
Nửa khôn, nửa cù lần.


Nửa thức và nửa ngủ,
Nửa bênh vực dân oan.
Nửa lại theo phe đảng.
Nửa dân và nửa quan.


Vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức
Ông chứng kiến ông Chung
Ký tờ giấy cam kết,
Ấy vậy mà, thật khùng,


Giờ ông nói cần thiết 
Phải truy tố vụ này.                        . 
Thế cũng là lật lọng                    
Và bắt cá hai tay.                         


 Hơn thế, ông ủng hộ
Việc xây nhiều tượng đài
Tôi thực sự không biết
Cái ông này là ai.

PS
Người lúc đen lúc trắng,
Lẫn lộn và mập mờ,
Xưa nay, các cụ nói,
Là người rất đáng ngờ.