30 avril 2018

Dòng Máu Lạc Hồng


- Tặng nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Duy Xuân - 


       Họ đâu cần nhớ

Dầu chỉ mảy may

Tư thế hiên ngang của những chàng dũng sỹ

Bỏ mình xây tháp biển Đông

Mòn mỏi đợi trông

Chút ít hiếm hoi sự thật:

- Đất biển ông cha đang bị ngoại bang cướp đoạt!

 .

Thôi

Họ đã cố giả mù giả điếc

Ngậm bả vinh hoa 

Rước giặc giày xéo nước non nhà

Ta nhắc nhở cháu con 

Nỗi ô nhục của phường Thị Tắc

Coi dân là giặc

Coi giặc là cha

Dòng máu Lạc Hồng

Bốn ngàn năm còn nóng.

*.


Hà Nội, ngày 20 tháng 01.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN