23 avril 2018

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: TPHCM xếp thứ 55/63

Dân trí: Theo báo cáo thực hiện chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2017, tổng điểm của TPHCM ở vị trí 39/63 tỉnh, thành và vẫn nằm trong nhóm 15 địa phương đạt số điểm trung bình thấp. Đáng lưu ý, chỉ số về “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” TPHCM bị xếp thứ 55/63 tỉnh, thành.

 UBND TPHCM cho biết, báo cáo PAPI năm 2017 tiếp tục không xếp hạng mà chỉ phân loại các tỉnh, thành theo các nhóm. Mặc dù kết quả thực hiện chỉ số PAPI của thành phố năm 2017 có tăng so với năm 2016 nhưng vẫn nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành đạt điểm trung bình thấp.

Người dân đến làm thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức (ảnh minh hoạ)

Tổng số điểm 6 chỉ số của thành phố đạt 35,88/60, theo thứ tự tổng điểm số từ cao đến thấp thì thành phố ở vị trí thứ 39/63 tỉnh, thành (năm 2016 là 44/63).
Cụ thể, chỉ số về “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, thành phố xếp thứ 60/63 (Hà Tĩnh đạt điểm cao nhất); “Công khai, minh bạch” xếp thứ 16/63 (Quảng Bình đạt điểm cao nhất); “Trách nhiệm giải trình với người dân” xếp thứ 26/63 (Nam Định đạt điểm cao nhất); “Thủ tục hành chính công” xếp thứ 43/63 (Bến Tre đạt điểm cao nhất).
Đáng chú ý, chỉ số về “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, thành phố xếp thứ 55/63 tỉnh, thành (Long An đạt điểm cao nhất).
Năm 2018, UBND TPHCM phấn đấu xếp vào nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất.
Một trong những giải pháp được đưa ra là Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP kết nối các khảo sát, đánh giá độc lập, chuyên sâu về các thủ tục hành chính tại phường - xã, thị trấn để xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, cải thiện điểm các nội dung còn thấp.

Quốc Anh