29 avril 2018

Triển vọng hoà bình trên bán đảo Triều Tiên


Vũ Ngọc Yên


Cách đây 65 năm kể từ  khi kêt thúc chiến tranh Triều Tiên , Kim Jong Un  Chủ tịch nhà nước Bắc Hàn lần đầu tiên bước qua biên giới  Nam Hàn để gặp Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae . Cuộc hội ngộ lịch sử  của hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vào sáng thứ sáu ngày 27.04.2018 tại vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm ( Panmunjon) .Moon  nhiệt thành chào đón Kim và ngợi khen Kim đã có quyết định can đảm đến Hội nghị .Kim  tuyên bố cuộc gặp sẽ mở ra chương sử mới trong quan hệ  hai nước „.

Đây là Hội nghị thượng đỉnh Liên Hàn lần thứ ba, sau Hội nghị  tháng 6. 2000 và tháng 10. 2007 cũng tại Bàn Môn Điếm, nhưng lại là lần đầu tiên giưã Kim và Moon. Hội nghị kỳ này  thảo luận về các vắn đề liên quan đến  hoà bình , phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như mối bang giao không chỉ giữa  hai miền Nam-Bắc mà còn với nhiều quốc gia khác như Nhật, Mỷ...
Một kỷ nguyên  hoà bình mới  chấm dứt thù nghịch Nam-Bắc


Sau khi các cuộc thương thảo kết thúc, Hai nhà lãnh đạo đã công bố trước báo chí, truyền thông về một thoả thuận ký kết..Tổng Thống Nam hàn Moon Jae In  phát biểu một kỷ nguyên  hoà bình mới đã bắt đầu.Hai miền Nam/Bắc sẽ  theo đuổi chung mục tiêu thiết lập một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân qua các biện pháp tài giảm vũ trang.Hai nước sẽ đình chỉ các hành động thù nghịchvà các nguyên cớ gây căng thẳng quân sự .Chủ tịch Kim tuyên bố Bắc Hàn cam kết hủy bỏ chương trình phát triển hạch nhân và thử nghiệm tên lửa

Theo thoả thuận : Hai bên đồng ý thực hiện các dự án nhân đạo như đẩy mạnh chương trình đoàn tụ các gia đình bị chia cắt vì chiên tranh.Kim nói Nam/Bắc hàn là huynh đệ không nên sống ly cách nhau.Một văn phòng liên lạc giữa hai nước được thiết lập tại Bình Nhưỡng.

Kề từ 01.05 chắm dứt mọi hành động thù nghịch, kẻ cà những phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới va  phát tán truyền đơn ở vùng phi quân sự .Vùng phi quân sự tương lai sẽ đích thực là vùng hoà bình.

Hai bên sẽ thường trực xúc tién các cuộc thương thảo quân sự ở cấp Bộ trường quốc phòng và tướng lãnh để tìm biện pháp giảm căng thẩng.  Nam/Bắc hợp tác xây dựng một hệ thống hoà bình.Hai bên cam kết không để chiến tranh xảy ra nữa trên bán đảo Triểu Tiên.Hai miền sẽ từng bước tiến tới mục tiêu thống nhất Hàn quốc trong hoà bình và hoà giải.

Một văn phòng liên lạc giữa hai nước đườc thiết lập tại Bình Nhưỡng.Tổng Thống Moon nhận lời thăm Bắc Hàn vào mùa thu năm nay. 


Con đường khôn ngoan  của Moon Jae


Mặc dù Chiến tranh Triều Tiên 1950/1953 đã chấm  dữt,  Nam-Bắc  vẩn chưa đạt được  môt Hiệp định hoà bình.Nhưng từ đầu năm nay , chính quyền hai nước đã có nhiều nỗ lực tiếp cận nhau mặc dù  đã có nhiều cuộc xô sát quân sự xảy ra trong qúa khứ.

Trong nhửng tháng qua tình hình trên bán đảo Triều tiên trờ nên nghiêm trọng khi  Kim liên tục thử nghiệm hỏa tiễn bất chấp dư luận thế giới phản đối.Tiếp đến các cuộc khẩu  chiến giưã Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Nhà độc tài cộng sản Kim Jong Un  làm gia tăng sự tranh chấp và tạo  nguy cơ dẩn đến chiên tranh.Thay vì lên tiếng kết án hay đe dọa vũ lực, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae  đã áp dụng  một chinh sách tiép cận, từng bước hoà giải,  nhượng bộ Bắc Hàn để tìm giải pháp Hoà bình cho dân tộc Hàn quốc.

Nhân cơ hội  Bắc Hàn gửi phái đoàn cấp cao tham dự Thế Vận Hội mùa đông  vào tháng 2.2018 tại Pyeongchang  Nam Hàn . Đại diện chính quyền Nam-Bắc  liền xúc tiên kế tiếp  nhiều  cuộc gặp tìm giài pháp gỉam căng thẳng và cuối cùng thoả thuận thực hiện  Hội Nghị thương đỉnh cho hai nhà lãnh đạo Nam-Bắc.

Giới bình luận chính trị ngợi khen Moon là nhà lãnh đạo  thực tiễn, có niềm tin mạnh mẽ.Vào tháng 7.2017 Moon  đã đến thủ đô Bá Linh để trình bầy  quan điểm đối thoại Liên Hàn và vấn đề thống nhất đất nước. Moon  thuyết trình  trong Toà Thị  Sảnh cũ của Bá Linh, nơi Hiệp định thống nhất nước Đức được thương thảo. Moon cho biết đã tìm được  con đường dẫn  đến hoà bình cho bán đảo Triều Tiên. Vào thời điềm đó, lời tuyên bố cuả Moon  bị cử toạ nhận xét  là giả thuyết mơ hồ.Không ai có thể tin cuộc tranh chấp  Nam-Bắc kéo dài 70 năm tiềm ẩn nguy cơ gây ra chiên tranh nguyên tử có thể giải quyết qua đường lối tiếp cận , đối thoại và nhượng bộ. Nhưng thoả thuận ký kết trong cuộc hội ngộ lìch sử giữa Moon và Kim  đã xác thực chủ trương  của ông.

Chính sách khôn khéo củaTổng Thống  Moon đã mở đường cho càc cuộc Hội nghị thượng đỉnh khác. Sau hội nghị lìch sử này,một cuộc gặp kế tiếp giưả  lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un  và Tổng Thống Mỹ Donald Trump dự trù triệu tập vào cuối tháng 5   đầu tháng 6 trong năm. Thủ tướng Nhật Abe từ lâu có thái độ không thân thiện Bắc hàn  nay cũng có ý muốn đối thoại trực tiếp vơi Bắc Hàn để bình thường hoá quan hệ với Bình Nhưỡng.


Vũ Ngọc Yên