22 juin 2021

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK


Bản Tin Báo Chí - Ngày 20  tháng 6 năm 2021 

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố Báo Cáo về Nhân Quyền tại Việt Nam Năm 2020-2021 

Nguyễn Thúy Hạnh:
nụ cười trong hiểm nguy

Little Saigon - Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2021, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) công bố Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam năm 2020-2021 qua buổi hội luận trên Internet.

Bản báo cáo có mục đích trình bày tình hình nhân quyền tại Việt nam trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021.

 

Báo cáo gồm 8 chương tương ứng với những quyền căn bản được nêu lên trong Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Phần khuyến cáo của Báo cáo bao gồm những đề nghị cụ thể và khả thi gởi đến chính quyền Việt Nam, các chính phủ và các tổ chức có quan hệ với nhà nước Việt Nam, các cơ quan hoạt động nhân quyền quốc tế, và người Việt ở hải ngoại với mục đích thúc đẩy cải thiện việc tôn trọng quyền con người đối với nhân dân Việt Nam. 

Ngoài ra, bản báo cáo còn có 3 phụ lục. Phụ lục I là danh sách các tù nhân lương tâm bị bắt giữ trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021; phụ lục II là danh sách các tù nhân lương tâm hiện còn bị giam cầm trong các nhà tù tại Việt Nam; và phụ lục III là Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2020.

Báo cáo Nhân quyền của MLNQVN là kết quả của một sự phối hợp giữa MLNQVN và một số nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, và được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Toàn văn bản báo cáo đăng ở đây:

Bản Việt ngữ (PDF)

Bản Anh ngữ (PDF)

Video buổi công bố Báo cáo

 

Để có thêm chi tiết xin liên lạc với MLNQVN

qua địa chỉ Email vnhrnet@vietnamhumanrights.net,

Hoặc số điện thoại 1-714-657-9488

 

 

Vietnam Human Rights Network
8971 Colchester Ave
Westminster, CA 92683 - USA
Tel:  (714) 657-9488
Email:
vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website:
http://www.vietnamhumanrights.net

Facebook: https://www.facebook.com/mlnqvn