19 juin 2021

Thơ Đoàn Thuận: LÒ và CỦI.

1
Trưởng bếp, sếp kho, chủ Hỏa Lò.
nhóm lửa chờ đốt củi tham ô.
đôc tài quyết định quyền quơ củi,
trước bao chướng khí, giữa xô bồ..

2.
Củi khô, củi héo  
khắp nước nhà.
Củi than  khóc cá Formosa.
Củi đước nung bùn Lee Mann đỏ.
Củi xương  vùi dưới đảo Gạc Ma.

Củi Trọc, củi Nhôm, củi đầu thú,
Củi La  hét sập chùa Liên Trì.
Củi dâm  Khắc Thủy đâu khắc hỏa.
Củi dốt  Trọng Long đổi điểm thi… 

Củi đô  Bắc Hà đã giải ngân..
Củi Cất Thành Tang ma hạ tầng.
Củi tướng  Vĩnh Hóa nướng sòng bạc.
bất Tài, bất Tín, Thành bất Nhân.

Củi nhánh
ủy viên Đinh Thế Huynh,
Củi phơi đâu đó khuất Ba Đình.
Cột trụ Đại Quang đang Rực Sáng,
bổng virus hiếm  hạ thình lình.

Bao củi còn cất kho trung ương.
Bao củi chất quanh bếp địa phương.
Hàng vạn củi cành đang cháy lẹm.
Hàng ngàn củi gốc rã bất thường.

3
Miệng lò lú lửa phọt khói cao:
”sẽ không vùng cấm” củi quơ cào.
”Lò nóng….củi ướt cũng phải cháy”
chỉ chừa củi gộc chụm lò Mao.

Chủ lò hái củi bằng búa liềm
đốn củi cây Dân, tề rễ chìm,
dùng mác, dùng lê chẻ củi cán.
củi mục  nát dần trong xà lim.

Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận