16 juin 2021

Thượng đĩnh G7: Thật đơn sơ

Huynh Ngoc Chenh

Các quan chức, các trọc phú và các thầy tu quốc doanh VN nhìn vào đây mà học tập.

Họ ngồi chung quanh bộ bàn ghế đóng bằng gỗ công nghiệp rẻ tiền và thân thiện với môi trường để bàn chuyện tung ra hàng chục tỉ đô la cứu nhân loại.

Xử dụng đồ gỗ công nghiệp là tiêu chuẩn của văn hoá và văn minh ngày nay.