27 juin 2021

Thơ ĐẶNG XUÂN XUYẾN : XA QUÊ...

- Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ -

 

Xa quê lâu ngày tưởng nhớ 

Ai ngờ cứ dửng dưng quê 

Chiều nay, hay tin núi lở 

Cả làng vùi dưới chân đê...

 

Hôm tê, từ quê báo thế 

Lũ dâng, dâng kín mái nhà

Người người hò nhau cứu tế

Lửa gần mà nước quá xa... 


Hôm qua, thêm ba "tàu lạ"

Bắn chìm dân đảo Phú Lâm 

Biển ta sắp là biển lạ 

Dân ta nuốt lệ lặng thầm...

 

Ừ thôi, cứ bàn chân dậm 

Ừ thì, cứ chặt nắm tay

Xa quê, thì đau thì thấm 

Nước mắt ngược dòng mới hay...

*.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6.2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN