15 juillet 2021

CẤM CHỢ NGĂN SÔNG LÀ SAO?

Huynh Ngoc Chenh

Các bạn trẻ 8x, 9x, 2kx không biết cấm chợ ngăn sông như thế nào và gây ra hậu quả thế nào, thời mắc dịch này các cháu đã được thấy. Còn các qua sống qua thời bao cấp sau năm 1975 đến 1990 thì đã thấm nhuần hết rồi.

Nó là như thế này: chỗ này làm ra rau, lúa, nông sản phải đổ cho heo ăn, nhưng chỗ khác lại chết đói vì không có để ăn.

Ngày nay cũng y vậy, Miền Tây, Tây Nguyên, Miền Trung… rau trái làm ra phải đổ đi, trong khi SG phải mua đến vài trăm ngàn/ kg,

Lý do: Bị cấm lưu thông, ngày nay thì do con virus Vũ Hán gây ra, ngày xưa thì do chủ nghĩa mác lê mao gây ra, và ngày xưa còn khủng khiếp hơn bây giờ gấp bội lần