04 juillet 2021

Phát biểu thật sự gây sốc!!!


BS Tasuku Honjo (本庶 ). Nobel năm 2018


Tôi đã làm việc 4 năm trong phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc.

Tôi biết rõ tất cả các nhân viên của phòng thí nghiệm này.

Tôi đã gọi tất cả sau tai nạn Corona nhưng, tất cả điện thoại của họ đã bị mất trong 3 tháng.

Bây giờ người ta hiểu rằng tất cả các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm này đã chết.

Dựa trên tất cả kiến thức và nghiên cứu của tôi cho đến nay, tôi có thể nói điều này với 100% tự tin rằng Corona không phải là tự nhiên


Người đoạt giải Nobel năm 2018, Bác sĩ, nhà khoa học và nhà miễn dịch học người Nhật Bản, Tiến sĩ Tasuku Honjo (本庶 Honjo Tasuku, born January 27, 1942), đã gây ra cảm giác kinh sợ cho rất nhiều người khi lên tiếng trên các phương tiện truyền thông rằng virus corona không phải là tự nhiên.
Nếu nó là tự nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến cả thế giới như thế này.
Bởi vì, tùy thuộc vào bản chất, nhiệt độ khác nhau ở các vùng khác nhau.
Nếu nó là tự nhiên, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia có cùng tính chất như Trung Quốc. thay vào đó, nó lây lan đến một quốc gia như Thụy Sĩ, giống như cách nó lây lan đến các khu vực sa mạc. trong khi nếu nó là tự nhiên, nó đã lây lan ở những nơi lạnh, nhưng sẽ chết ở những nơi nóng. Tôi đã thực hiện 40 năm nghiên cứu về động vật và virus.
Nó không phải là tự nhiên.
Nó được sản xuất và virus hoàn toàn nhân tạo.
Tôi đã làm việc 4 năm trong phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc.
Tôi biết rõ tất cả các nhân viên của phòng thí nghiệm này.
Tôi đã gọi tất cả sau tai nạn Corona nhưng, tất cả điện thoại của họ đã bị mất trong 3 tháng.
Bây giờ người ta hiểu rằng tất cả các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm này đã chết.
Dựa trên tất cả kiến thức và nghiên cứu của tôi cho đến nay, tôi có thể nói điều này với 100% tự tin rằng Corona không phải là tự nhiên.
Nó không đến từ dơi.
Trung Quốc đã thành công.
Nếu những gì tôi nói hôm nay hóa ra là sai ngay bây giờ hoặc thậm chí sau khi tôi chết, chính phủ có thể rút giải Nobel của tôi .
Nhưng Trung Quốc đang nói dối và sự thật này một ngày nào đó sẽ được tiết lộ cho tất cả mọi người.

Tasuku Honjo – Wikipedia