26 juillet 2021

LONG AN Trung Dũng Kiên Cường

"LONG AN Trung Dũng Kiên Cường"

"Toàn dân đánh giặc"..xưa thường lừng danh

Nay LONG AN lại trở thành

TOÀN QUAN THAM NHŨNG..học hành dở ương

Tiến sĩ..Thạc sĩ..đầy đường !

Cử nhân luật học.... bằng đường chuyên tu

Tại chức..nghiên cứu..ngốc ngu

Chểm chệ Thẩm phán mặc dù(chả)biết chi

Điều tra..vụ án..tráo đi

Ăn tiền chạy án..ngu si..lộ hoài

Toàn Tỉnh xấu hổ mặt mày

Con em hư đốn thế này rồi sao ?

LONG AN xưa rất TỰ HÀO ..

Mà nay NHỤC NHÃ biết bao !..Quê mình .!..

Thạnh Đức Long

( Dòng sông Vàm Cỏ Đông..16:30..25/7/2020 )