23 juillet 2021

TÔI HỎI NGU MỘT CÂU

Trương Tuần


- Covid Vũ Hán nên tôi và cụ ít được hàn huyên. Hôm nay gặp cho tôi hỏi ngu một câu.

- Hỏi thì hỏi chứ hỏi ngu thì đi hỏi chỗ khác.

- Chết cụ nóng tính, chắc dịch doạc chả được đi xả ga nên dễ cáu.

- Vòng vo, hỏi gì hỏi đi cụ.

- Tôi hỏi cụ thế này: Tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi là ta biết do đâu rồi phaỉ không cụ ?

- Thì vưỡn !

- Thế thất bại thì ai tổ chức, lãnh đạo hả cụ ?

- Làm gì có thất bại, lại nghe bọn thù địch.

- Hôm nọ VTV nói tuyến bus nhanh BRT là một thất bại, rồi đường sắt Cát Linh Hà Đông không thể là thắng lợi đấy thôi.

- Nhà đài họ nói thế à ?

- Vâng.

- Ý kiến tôi thất bại không do ta lãnh đạo tổ chức, nói nhanh cho nó vuông.

- Thế do ai tôi hỏi cụ mà.

- Lên thiên đình mà hỏi nhá. Cụ chỉ được cái rách việc.

- Thì VƯỠN...He he...

 

12/6/2021 

Nguồn: TÔI HỎI NGU MỘT CÂU - trang tin tức (trannhuong.top)