07 juillet 2021

NHỤC VÀ HÈN


Thái Bá Tân

HÃY TÔN TRỌNG CUỘC 
THI ĐẤU THỂ THAO!

Trời, lại còn thế nữa.

Tiếp khách quý Trung Hoa,

Sài Gòn, khách sạn Rex,

Mà lãnh đạo nước ta

Phải lệnh cho khách sạn,

Mà lệnh thì phải làm,

Bê đi hoặc che khuất

Tấm bản đồ Việt Nam.

Vì sao? Vì trên ấy

Ghi Hoàng Sa, Trường Sa

Là quần đảo lãnh thổ

Của đất nước chúng ta.


Tức là hèn và nhục,

Đến không nói nên lời.

Chính quyền ta thế đấy,

Vinh quang và chói ngời.

Mà chính quyền, thật lạ,

Cứ kêu gọi đồng bào,

Phải đấu tranh giữ đảo,

Tự tin và tự hào.

Không còn gì để nói.

Chỉ còn lại nỗi đau.

Bọn lực lượng Bốn Bảy

Và bọn Bò Đỏ đâu?

Uổng chúng mày vất vả

Mang theo tấm quốc kỳ

Khoe khoang không phải lối

Ở World Cup làm gì?

Thà chúng mày trả nó

Cho Phúc Kiến, Trung Hoa,

Là nơi cờ một tỉnh

Thành quốc kỳ nước ta.

Cứ muốn biết bác Trọng

Nghĩ sao về chuyện này.

Sai lầm của Thành Phố,

Hay chủ trương xưa nay?

 

Thái Bá Tân