11 janvier 2016

NGUYỄN QUANG A: VỀ ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐCSVNHôm nay BCHTW của ĐCSVN họp hội nghị 14 để quyết định nốt vấn đề nhân sự cho ĐH12 diễn ra 9 ngày nữa.


Người dân bàn tán, nhất là trên mạng, thậm chí chia ra nhiều “phe” ủng hộ ông này, mặt sát ông kia. Còn bản thân các ông ấy thì không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào để hạ sát nhau nhằm giữ ghế. Và người dân cũng bị cuốn theo và rất tiếc đôi khi cũng mạt sát nhau không kém.
Theo tôi,
1) Nếu họ là đảng viên ĐCSVN hay cảm tình viên của ĐCSVN thì họ làm thế là phải và chúng ta nên tôn trọng ý kiến “choảng nhau” của họ.
2) Với người dân không thuộc loại 1) kể trên, thì về cơ bản chúng ta không có nhiều tiếng nói đến việc quyết định của những người lãnh đạo ĐCSVN trừ phi chúng ta có tiếng nói thống nhất của rất rất đông người, một việc chưa thật thực tế hôm nay.
Vậy chúng ta nên tỏ thái độ thế nào?
a) Chúng ta không thể ủng hộ bất cứ kẻ nào có thái độ và việc làm nhằm duy trì chế độ độc tài, làm tay sai bán nước; chúng ta cũng không thể ủng hộ bọn tham nhũng, trục lợi (và hai bọn này rất có thể là một).
b) Nếu chúng ta biết chắc có người tử tế, nên ủng hộ họ, NHƯNG việc đánh giá sự tử tế là không đơn giản; hãy làm theo hiểu biết của mình NHƯNG đừng bắt người khác cũng làm vậy. Có người bảo trong những cái xấu nên ủng hộ cái ít xấu hơn. KHÔNG! Đừng ủng hộ cái xấu, người xấu!
c) Tích cực nhất nên làm gì và không nên làm gì?
-c1: KHÔNG NÊN ủng hộ phe nào cả, chúng đều xấu. CÀNG KHÔNG NÊN mạt sát lẫn nhau gây chia rẽ.
-c2: NÊN làm cho người khác (kể cả các đảng viên ĐCSVN và các cảm tình viên của họ) thấy rõ sự khốn nạn của các phe và nguyên nhân của hiện tượng này: sự độc quyền chính trị của ĐCSVN.
-c3: NÊN làm những việc (khả thi dù nhỏ nhất) trong tầm tay của mỗi người để tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, để thực thi các quyền của mình và chuẩn bị tốt để làm những việc trong tương lai mà việc gần nhất, thí dụ là bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân sắp tới:
– Vạch rõ chỉ thị của ông TBT ĐCSVN ấy về bàu cử là sự CƯỚP quyền của nhân dân, một việc không thể chấp nhận được.
– Chuẩn bị ứng cử, giám sát, phê phán, phản đối, chống mọi việc làm cướp quyền của nhân dân (như Đảng cử dân bầu; các thủ tục của Mặt trận; đấu tố ứng viên độc lập ở tổ dân phố,…) cho đến việc giám sát bầu cử, giám sát kiểm phiếu và thậm chí tẩy chay bầu cử (tẩy chay cũng là một quyền con người quan trọng);…
-c4: Và còn rất rất nhiều việc thiết thực, khả thi khác để thúc đẩy sự chuyển đổi chế độ độc tài (và ngày càng cảnh sát hóa) này sang chế độ dân chủ thực sự một cách ôn hòa.
Tôi mạn phép viết “chúng ta” ở trên mà thực sự phải là “tôi,” tức là tôi đặt ra cho chính mình và tôi luôn làm như vậy, nhưng cứ chia sẻ cho bà con biết đâu cũng có người nghĩ giống mình.