13 janvier 2016

NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ AI?

     Trần Khánh Đông


 
Nguyễn Phú Trọng - một tay thư lại,

Giỏi ngón nghề cạo giấy lên ngôi.

Quay cuồng trong khát vọng quyền lực,

Ôm chân Tàu cố đấm ăn xôi.

 


Nguyễn Phú Trọng - người ngu chân thành,

Chui vào rọ bành trướng Bắc Kinh.

Từ lâu đã biến thành Thái thú,

Cầm đầu băng nội gián Ba Đình.

 

Đại cục Bình - Trọng: đại cục... phân,

Mưu hèn, kế bẩn chống nhân dân.

Ôm mớ Mác - Lê - Mao cùn rỉ,

Bán tương lai Tổ quốc ăn dần.

 

Bình cho Trọng mấy cái bạt tai

Vào giữa mặt ngu lâu dốt dài.

Cam nhẫn nhục trẽn trơ khoác lác:

Nhịn nhường... lo đại hội Mười hai.

 

Việc dân việc nước đều ngu, lú,

Ngón nghề toàn trị, giữ ngai vàng,

Trọng là một "bậc thầy" đảng chủ,

Chính, quân, dân đều phải ngỡ ngàng!

 

Mong Trung ương sẽ dùng lá phiếu

Cho "Thái thú" đo ván, rớt đài,

Lập chiến công đón mừng xuân mới,

Tiến dâng lên Đại hội Mười Hai.

 

Dàn trung ương Mười một bất lực,

"Nguyễn Y Vân" Đại hội Mười hai,

Bốn kiên định độc tài toàn trị,

Vận nước còn suy bỉ lâu dài!

 
                  Trần Khánh Đông